Czy można przepisać zadania testowe, wydrukować je i następnie używać?

Nie, takie działanie nie jest zgodne z prawem. Pracownia jest właścicielem praw autorskich do wydawanych przez nią testów. Oznacza to, że każdy element testu – kwestionariusz, klucz, podręcznik, każde zadanie testowe, czy pytanie z kwestionariusza jest własnością Pracowni. Jedyną legalną możliwością korzystania z tych testów jest zakupienie wszelkich potrzebnych elementów, w tym kwestionariuszy w liczbie potrzebnej do przeprowadzenia zaplanowanych badań.

Secondary menu

płatności obsługuje payu