Kto odpowiada za poprawność wykonanych przez studenta badań?

Nadzór i odpowiedzialność za studenta spoczywa na psychologu prowadzącym zajęcia czy organizującym inne zadania studentom, w tym praktyki. Jeśli przeprowadzane są badania diagnostyczne z wykorzystaniem testów, wówczas student może przeprowadzać takie badania, natomiast pod interpretacją wyników podpisuje się psycholog i to on ponosi odpowiedzialność za prawidłowo postawioną diagnozę. Student oczywiście może uczestniczyć w przygotowywaniu diagnoz i zdobywać w ten sposób niezbędne doświadczenie. Jednak zawsze ostateczną odpowiedzialność za diagnozę ponosi dyplomowany psycholog.

Secondary menu

płatności obsługuje payu