Czy można samodzielnie przekształcić test wydany przez Pracownię na wersję komputerową?

Uprzejmie informujemy, iż narzędzia wydawane przez Pracownię Testów Psychologicznych PTP chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W związku z tym, korzystanie z nich jest dopuszczalne jedynie w zakresie określonym przepisami wskazanej ustawy, z uwzględnieniem warunków umów licencyjnych, podpisywanych z Autorami i wydawcami zagranicznymi. W szczególności, bez wyraźnej zgody Pracowni Testów Psychologicznych PTP zabronione jest kopiowane i wprowadzanie narzędzi do obrotu, udostępnianie osobom nieuprawnionym, wprowadzanie jakichkolwiek zmian oraz ich publiczne udostępnianie, w tym także na stronach internetowych (także w celu prowadzenia badań naukowych). Osoby zainteresowane zastosowaniem wydawanych przez Pracownię Testów Psychologicznych PTP metod w badaniach on-line proszone są o bezpośredni kontakt z nami w celu omówienia możliwości uzyskania formalnej zgody.

Secondary menu

płatności obsługuje payu