Szkolenia

Ze względu na sytuację epidemiczną wszystkie organizowane przez nas szkolenia stacjonarne i wyjazdowe są obecnie zawieszone do odwołania. Zapraszamy do udziału w szkoleniach online. Lista szkoleń już dostępnych w wersji online jest w tabelach poniżej, pracujemy nad opracowaniem kolejnych.

 

1. Szkolenia dla osób niebędących psychologami, nadające uprawnienia do nabywania wybranych testów psychologicznych.

W związku z dokonanymi przez Komisję do spraw Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zmianami zasad dostępu do testów psychologicznych, Pracownia rozszerzyła ofertę testów dostępnych dla innych specjalistów, niż psycholodzy.

Testy w ofercie Pracowni zostały zgodnie z wytycznymi PTP podzielone na trzy kategorie o zróżnicowanej dostępności:

 • A - Dla psychologów; dla innych profesjonalistów Zobacz testy z kategorii A
 • B - Dla psychologów; dla innych profesjonalistów po ukończonym szkoleniu/szkoleniach z dodatkowym podziałem na:
  • B1 – Testy wymagające ukończenia ogólnego szkolenia z psychometrii zakończonego egzaminem. Zobacz testy z kategorii B1
  • B2 - Testy wymagające ukończenia ogólnego szkolenia z psychometrii zakończonego egzaminem, a następnie szkolenia z zakresu konkretnego testu (lub grupy podobnych testów). Zobacz testy z kategorii B2
 • C – Tylko dla psychologów Zobacz testy z kategorii C

Dowiedz się więcej o kategoriach testów

Aby umożliwić dostęp do testów psychologicznych innym specjalistom (specjaliści HR, doradcy zawodowi, pedagodzy, lekarze, socjolodzy, promocja zdrowia, filozofowie, logopedzi, neurologopedii, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień, pielęgniarki, psychiatrzy i in.), dla których oferta narzędzi diagnostycznych była do tej pory znacznie ograniczona, Pracownia będzie przeprowadzać szkolenia wymagane dla testów kategorii B.

Tytuł szkolenia Adresaci szkolenia Termin Uwagi

wklejka e-szkolenie już dostępne

Podstawy psychometrii
dla osób niebędących psychologami

 • Specjaliści po studiach magisterskich, niebędący psychologami, chcący korzystać  z testów psychologicznych z kategorii B (Specjaliści HR, doradcy zawodowi, pedagodzy, lekarze, socjolodzy, logopedzi, neurologopedii, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień, pielęgniarki, psychiatrzy i in.)
8–15 lutego 2021 r. 

Ukończenie szkolenia oraz pozytywne zaliczenie egzaminu nadaje uprawnienia do nabywania testów z kategorii B1, oraz umożliwia przystąpienie do szkoleń wymaganych dla testów z kategorii B2.                 

Szkolenia dla osób niebędących psychologami, które ukończą szkolenie ogólne z psychometrii i zechcą zdobyć uprawnienia do nabywania testów z kategorii B2, znajdują się w tabeli nr 2.

2. Szkolenia dla psychologów i innych specjalistów

Tytuł szkolenia Adresaci szkolenia Termin Uwagi

ABAS-3 Stosowanie wklejka e-szkolenie już dostępne
i interpretacja Systemu Zachowań Adaptacyjnych ABAS-3

 • Psychologowie
 • Osoby, które zaliczyły szkolenie z podstaw psychometrii
2–9 marca 2021 r.

Ukończenie ogólnego szkolenia z psychometrii zakończone egzaminem nadaje uprawnienia do nabywania testu z kategorii B1 ABAS-3

ASRS Diagnoza zaburzeń wklejka e-szkolenie już dostępne
ze spektrum autyzmu przy pomocy kwestionariuszy ASRS  

 • Psychologowie
 • Osoby, które zaliczyły szkolenie z podstaw psychometrii
termin zostanie ustalony  
Ukończenie szkolenia oraz pozytywne wykonanie zadanej pracy nadaje uprawnienia do nabywania testu z kategorii B2 ASRS

CDI 2 Ocena symptomów wklejka e-szkolenie już dostępne
depresji u dzieci i młodzieży za pomocą kwestionariuszy CDI 2
 

 • Psychologowie
 • Osoby, które zaliczyły szkolenie z podstaw psychometrii
termin zostanie ustalony
Ukończenie szkolenia oraz pozytywne wykonanie zadanej pracy nadaje uprawnienia do nabywania testu z kategorii B2 CDI2

CONNERS 3 Diagnoza ADHD wklejka e-szkolenie już dostępne
i zaburzeń współwystępujących
z zastosowaniem Zestawu Kwestionariuszy CONNERS 3
 

 • Psychologowie
 • Osoby, które zaliczyły szkolenie z podstaw psychometrii
 termin zostanie ustalony Ukończenie szkolenia oraz pozytywne wykonanie zadanej pracy nadaje uprawnienia do nabywania testu z kategorii B2 CONNERS 3
IE Pomiar inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych
 • Psychologowie
 • Osoby, które zaliczyły szkolenie z podstaw psychometrii

zawieszone do odwołania

Ukończenie szkolenia oraz pozytywne wykonanie zadanej pracy nadaje uprawnienia do nabywania omawianych na szkoleniu testów z kategorii B2. 
RHLB-PL Stosowanie i interpretacja Baterii do Badania Funkcji Językowych i Komunikacyjnych Prawej Półkuli Mózgu (RHLB-PL)
 • Psychologowie
 • Osoby, które zaliczyły szkolenie z podstaw psychometrii
zawieszone do odwołania Ukończenie szkolenia oraz pozytywne wykonanie zadanej pracy nadaje uprawnienia do nabywania testów z kategorii B2 RHLB-PL 
WARSZTAT SPECJALISTY HR:  BIP Badanie osobowości w kontekście zawodowym
 • Psychologowie
 • Osoby, które zaliczyły szkolenie z podstaw psychometrii
e-szkolenie
w przygotowaniu,
w późniejszym terminie
Ukończenie szkolenia oraz pozytywne wykonanie zadanej pracy nadaje uprawnienia do nabywania testów z kategorii B2 BIP 
WARSZTAT SPECJALISTY HR: LMI Motywacja osiągnięć - pomiar zaangażowania pracowników
 • Psychologowie
 • Osoby, które zaliczyły szkolenie z podstaw psychometrii
e-szkolenie
w przygotowaniu,
w późniejszym terminie
Ukończenie szkolenia oraz pozytywne wykonanie zadanej pracy nadaje uprawnienia do nabywania testów z kategorii B2 LMI 

WARSZTAT SPECJALISTY HR: LBQ Wypalenie zawodowe - diagnoza profilowa

 • Psychologowie
 • Osoby, które zaliczyły szkolenie z podstaw psychometrii
e-szkolenie
w przygotowaniu,
w późniejszym terminie
Ukończenie szkolenia oraz pozytywne wykonanie zadanej pracy nadaje uprawnienia do nabywania testów z kategorii B2 LBQ 
WARSZTAT SPECJALISTY HR: CWP + WERK Kompetencje kierownicze w organizacji style kierowania i ocena własnego wpływu na bieg zdarzeń w pracy
 • Psychologowie
 • Osoby, które zaliczyły szkolenie z podstaw psychometrii
e-szkolenie
w przygotowaniu,
w późniejszym terminie
Ukończenie szkolenia oraz pozytywne wykonanie zadanej pracy nadaje uprawnienia do nabywania testów z kategorii B2 CWP i WERK

 

3. Szkolenia dla psychologów

 

Tytuł szkolenia Adresaci szkolenia Termin

ACL Stosowanie i interpretacja Listy Przymiotnikowej ACL w diagnozie psychologicznej

 • Psychologowie
zawieszone do odwołania
DSR – Stosowanie i interpretacja Dziecięcej Skali Rozwojowej
 • Psychologowie
e-szkolenie
w przygotowaniu

IDS-P Stosowanie i interpretowanie Skal Inteligencji i Rozwoju wklejka e-szkolenie już dostępne
dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym


 • Psychologowie
10–17 marca 2021 r. 

IDS-2 Stosowanie i interpretacja Skal Inteligencji i Rozwoju wklejka e-szkolenie już dostępne
dla Dzieci i Młodzieży IDS-2
  

 • Psychologowie

10–17 lutego 2021 r.

Kwestionariusz CUIDA oraz Test Kompetencji Rodzicielskich TKR w diagnozowaniu rodziców oraz kandydatów na rodziców

 • Psychologowie
e-szkolenie
w przygotowaniu,
w późniejszym terminie

Leiter-3 – Stosowanie i interpretacjawklejka e-szkolenie już dostępne
Międzynarodowej
Wykonaniowej Skali Leiter-3 
         

 • Psychologowie
 

 12–19 lutego 2021 r

wklejka e-szkolenie już dostępne

MMPI®-2 Stosowanie i interpretacja Minnesockiego
Wielowymiarowego Inwentarza
 Osobowości® – 2

 • Psychologowie

termin zostanie ustalony  

NEURO Testy w diagnozie neuropsychologicznej

 • Psychologowie

zawieszone do odwołania

WARSZTAT SPECJALISTY HR: Testy psychologiczne i modele kompetencyjne w diagnozie pracowników (poziom zaawansowany)

 • Psychologowie
zawieszone do odwołania

 

Warunki zapisów na szkolenia online

 

1. Zapisy na szkolenie

 • Rozpoczynają się w momencie ogłoszenia jego terminu na stronie internetowej. Pracowni, a kończą w momencie zapełnienia listy uczestników.
 • Aby zapisać się na szkolenie należy:
  • Wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony przy opisie szkolenia;
  • Po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu, wnieść opłatę na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem szkolenia na konto Pracowni
   Citibank PL 90 1030 0019 0109 8530 0048 9129
   umieszczając w tytule przelewu nazwę szkolenia, datę oraz imię i nazwisko uczestnika.
  • Przysłać skan odpowiedniego dyplomu ukończenia studiów wyższych (informacje szczegółowe dotyczące wymaganego dyplomu – przy opisie szkolenia). 

 • Członkowie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, którzy uczestniczą indywidualnie w szkoleniach otrzymują zniżkę 10%. 

2. Wymagania sprzętowe

 • Materiały szkoleniowe zamieszczone są na platformie szkoleniowej Pracowni Testów Psychologicznych PTP. Do jej uruchomienia wymagane jest połączenie z Internetem i przeglądarka (Chrome, Firefox, Opera, Edge, Safari).  Jeśli w programie szkolenia przewidziane jest spotkanie online, to odbywa się ono na platformie ClickMeeting i wymaga sprawnie działającej kamery internetowej oraz mikrofonu.
 • Pracownia nie odpowiada za nieprawidłowe działania w/w programów, jeśli przyczyny nieprawidłowości leżą po stronie klienta.

3. Przebieg szkolenia

 • Najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia uczestnik dostaje link z hasłem do platformy szkoleniowej. Otrzymanie linku z hasłem jest równoznaczne z udziałem w szkoleniu.
 • Po zalogowaniu się na platformie uczestnik ma dostęp do opłaconego szkolenia przez okres 7 dni. W tym czasie może dowolną ilość razy wchodzić na platformę i zapoznawać się z zamieszczonymi tam materiałami oraz wykonywać ćwiczenia przewidziane programem danego szkolenia.
 • Materiały szkoleniowe przeznaczone dla uczestnika można wydrukować do własnego użytku. Materiały te chronione prawem autorskim; ich kopiowanie i upowszechnianie w celach komercyjnych jest zabronione.

4. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dostaje tylko ten uczestnik, który zapoznał się ze wszystkimi materiałami szkoleniowymi oraz spełnił inne warunki, jeśli są one określone w opisie szkolenia (np. udział w spotkaniu online, poprawne udzielenie odpowiedzi w teście itp.).
 • Zaświadczenia wystawiane są w wersji elektronicznej (plik pdf.) i będą wysłane do uczestnika w ciągu tygodnia po zakończeniu danego szkolenia.

5. Zainteresowanym, zarówno osobom prywatnym, firmom jak i instytucjom, wystawiamy fakturę zgodnie z obowiązującymi przepisami wg. ustawy o podatku VAT. Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę, prosimy na formularzu zgłoszeniowym wypełnić DANE PŁATNIKA (DO FAKTURY). Faktura zostanie wysłana na wskazany adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

6. W przypadku sektora publicznego akceptujemy płatność na podstawie faktury po odbytym szkoleniu, po przesłaniu stosownego pisma zobowiązującego do opłaty szkolenia, po wykonanej usłudze.

7. Wszystkie ceny podawane w ofercie szkoleń są cenami netto do których doliczany jest 23% VAT. W przypadku firm zwolnionych z VAT (dotyczy sektora publicznego) niezbędne jest wypełnienie oświadczenia, które dostępne jest na naszej stronie internetowej www. practest.com.pl w zakładce szkolenia.

8. Osoby, które zgłosiły się na szkolenie, dokonały wpłaty należności i nie wzięły udziału w szkoleniu (zrezygnowały przed otrzymaniem linku z hasłem), na które były zapisane, otrzymają zwrot wpłaconych środków.

 

Kontakt z w sprawie szkoleń:

e-mail: szkolenia@practest.com.pl
Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego sp. z o. o.
ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa
tel./faks: (22) 841 02 37 

 

Oświadczenie dla instytucji publicznych, o zwolnieniu szkolenia z VAT: pobierz plik DOC, pobierz plik PDF.

Rabaty

Zachęcamy do częstego odwiedzania naszej strony informującej o harmonogramie szkoleniowym i korzystania z naszej oferty.
Dla klientów powracających na nasze szkolenia przygotowaliśmy atrakcyjne rabaty:

 • uczestnictwo w 2-3 szkoleniu organizowanym przez Pracownię – rabat -5% na każde,
 • uczestnictwo w 4 i każdym kolejnym szkoleniu organizowanym przez Pracownię – rabat -15% na każde.

Program rabatowy obejmuje szkolenia otwarte, od września 2013 r. Uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przed tym terminem nie będzie uwzględniane w przyznawaniu rabatów. Rabat przysługuje uczestnikom szkoleń (a nie instytucjom).

Szkoleniach dla grup zorganizowanych

Zachęcamy do udziału w naszych szkoleniach zorganizowane grupy (jedna faktura), dla których możemy zorganizować dodatkowe szkolenie, w dogodnym terminie. Grupom przyznajemy zniżki:

 • 10–15 osób zniżka 15%,
 • powyżej 15 osób zniżka 25%.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: szkolenia@practest.com.pl, tel./faks: (22) 841 02 37.

 

Pozostałe szkolenia

 

Możliwe jest także przeprowadzenie przez Pracownię Testów Psychologicznych PTP następujących szkoleń:

* Nie jest możliwe przeprowadzenie szkolenia online z testu TPE. Zostanie on włączony do oferty szkoleniowej wtedy, gdy możliwe będzie prowadzenie szkoleń stacjonarnych.

W razie zainteresowania, prosimy o kontakt mailowy: szkolenia@practest.com.pl


Szkolenie ze stosowania i interpretacji Testu Rozwoju Percepcji Wzrokowej będzie przygotowywane po wydaniu nowej jego wersji – DTVP-3

 

 


ZałącznikWielkość
A_tabela_2020-12-22.pdf85.54 KB
B1_tabela_2020-12-22.pdf57.56 KB
B2_tabela_2020-12-22.pdf68.14 KB
C_tabela_2020-12-22.pdf92.97 KB

Secondary menu

płatności obsługuje payu