MTI

Podtytuł: 
Modułowy Test Inteligencji
Autorzy: 
Zespół Pracowni Testów Psychologicznych PTP

Modułowy Test Inteligencji (MTI) jest autorskim testem Pracowni stworzonym z myślą o zastosowaniu w rekrutacji i selekcji, jak i procesach rozwojowych w organizacji. Jedną z jego głównych zalet jest tytułowa modułowość – czyli możliwość dowolnego konfigurowania zestawów mierzących określone zdolności – istotne z puntu widzenia danego stanowiska. Test składa się z 4 modułów służących do pomiaru określonych zdolności, z których każdy posiada wersję równoległą.

Architektura testu bazuje na strukturze drzewa (MST; multistage testing) ze zdefiniowanymi ścieżkami przechodzenia pomiędzy grupami zadań o określonym stopniu trudności.

Modułowy Test Inteligencji został stworzony w metodologii opartej na teorii odpowiadania na pozycje testowe (IRT) – dlatego przeprowadzone badania (trzy pilotaże, badania normalizacyjne/kalibracyjne, badania walidacyjne)  zostały zaprojektowane z uwzględnieniem specyfiki analiz IRT.

Badania normalizacyjne zostały przeprowadzone na reprezentatywnej dla populacji polskiej próbie osób aktywnych zawodowo (w wieku 20-60 lat z wykształceniem średnim lub wyższym – z zachowaniem odpowiedniej struktury). W badaniach stosowano elektroniczną wersję testu. Psycholog był zawsze obecny podczas badania.  

Badania walidacyjne uwzględniały korelację wyników MTI z wynikami APIS-Z(R) oraz związki wyników ze zmiennymi demograficznymi.

Z uwagi na architekturę testu oraz sposób obliczania wyników, narzędzie będzie dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej.

Dodatkowe zalety to zróżnicowane zestawy zadań w atrakcyjnej formie graficznej oraz krótki czas badania.

wróć

Secondary menu

płatności obsługuje payu