Mini-MAC - Skala Przystosowania Psychicznego do Choroby Nowotworowej

Autorzy:
Maggie Watson, Matthew Law, Maria dos Santos, Steven Greer, John Baruch, Judith Bliss
Adaptacja:
Zygfryd Juczyński
Wiek:
Dorośli
Procedura:
Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu - przeciętnie 10 minut
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie, socjologowie, pedagodzy, psychoterapeuci, personel medyczny, pracownicy ochrony i promocji zdrowia (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych, socjologicznych, pedagogicznych, medycznych lub ochrony i promocji zdrowia)
Kategoria testu:
A

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Narzędzie jest częścią zbioru "NPPPZ - Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia" Zygfryda Juczyńskiego.

Opis: Skala zawiera 29 stwierdzeń i mierzy cztery strategie radzenia sobie z chorobą nowotworową: zaabsorbowanie lękowe, duch walki, bezradność-beznadziejność, pozytywne przewartościowanie. Dwie z tych strategii składają się na styl konstruktywny, a dwie pozostałe – na styl destrukcyjny. 

Rzetelność: Wszystkie stwierdzenia zawarte w Mini-MAC wykazują wysoką moc dyskryminacyjną. Wskaźniki zgodności wewnętrznej okazały się lepsze w wersji polskiej niż w wersji oryginalnej Skali - alfa Cronbacha dla strategii bezradność-beznadziejność wyniosła 0,92, dla ducha walki 0,90, dla zaabsorbowania lękowego 0,89 i dla strategii pozytywne przewartościowanie 0,87. Współczynnik stałości okazał się wysoki dla strategii bezradność-beznadziejność 0,79 oraz zaabsorbowanie lękowe (0,70) oraz umiarkowany dla pozostałych.

Trafność: Wyniki Mini-MAC istotnie i zgodnie z oczekiwaniami korelują  z wynikami Wielowymiarowego Inwentarza Radzenia Sobie – COPE, Skali Kontroli Emocji – CECS, Testu Orientacji Życiowej LOT-R oraz polskiej wersji kwestionariusza opracowanego przez EORTC (Europejską Organizację Badań i Leczenia Raka, EORTC, 1995).

Normy: Stenowe dla konstruktywnego i destrukcyjnego stylu radzenia sobie z chorobą nowotworową; średnie i odchylenia standardowe dla czterech strategii radzenia sobie z chorobą.

Zastosowanie: Narzędzie może służyć do oceny reakcji na diagnozę choroby nowotworowej, a także do ujęcia zmian zachodzących w trakcie procesu leczenia i rehabilitacji. Wyniki skali mogą być wskaźnikiem jakości życia związanej z chorobą.

 


Cennik testów ważny od dnia 4.07.2021 r. do dnia 30.12.2021 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
11.39zł
14.01zł
23%
14.01zł
191.44zł
201.01zł
5%
201.01zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu