Aktualności:

WIADOMOŚCI I WYDARZENIA

Międzynarodowe wytyczne dotyczące komputerowych i internetowych badań psychologicznych z wykorzystaniem testów i kwestionariuszy.

2020-03-19

Dostajemy od Was sygnały, że wobec nowej i trudnej sytuacji związanej z pandemią, w której wszyscy próbujemy się odnaleźć, także jako profesjonaliści, poszukujecie różnych rozwiązań zwiększających elastyczność w pracy z Waszymi pacjentami i klientami. Pracować stacjonarnie? Prowadzić badania komputerowo, ale pod nadzorem? A może przejść na badania online? – to ważne pytania, które stawiają sobie psychologowie,  w tym również Ci, którzy zajmują się diagnozą. Wyzwania jakie stwarza kwarantanna, izolacja lub nadzwyczajne środki zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy, kierują uwagę psychologów w stronę nowych technologii, które być może mogą pomóc zastąpić bardziej tradycyjne rozwiązania.

Usługi, jakie psychologowie mogą świadczyć, to nie tylko psychoterapia, czy wsparcie w kryzysie, ale także diagnoza orzecznicza czy poradnictwo, gdzie testy i kwestionariusze są ważnym źródłem pozyskiwania informacji o uczestniku badania. Warto pamiętać, że mamy do dyspozycji różne formy narzędzi diagnostycznych. Testy mogą być administrowane tradycyjnie, czyli z wykorzystaniem arkuszy papierowych, lub w bardziej nowoczesny sposób, w wersji komputerowej. Co ważne, stosowanie narzędzi z wykorzystaniem platformy Epsilon, daje także możliwość prowadzenia badań na odległość. Wasi klienci i pacjenci mogą być w różnym wieku, a cele diagnostyczne, w jakich przeprowadzacie badanie, mogą dotyczyć różnych kontekstów zastosowań psychologii (od klinicznego, przez badania kierowców i wspieranie działów personalnych, po edukacyjny). Każdorazowo decyzję o preferowanej formie kontaktu z uczestnikiem badania powinniśmy podejmować adekwatnie do oceny sytuacji i potrzeb osoby, z którą pracujemy.

Aby zorientować się, jakie reguły rządzą prowadzeniem badania testami z wykorzystaniem nowych technologii, warto skorzystać z wytycznych, jakie przygotowali dla diagnostów eksperci z Międzynarodowej Komisji ds. Testów ITC (International Test Commission). Zaglądając do podlinkowanych poniżej materiałów, możecie dowiedzieć się czym charakteryzują się cztery tryby przeprowadzania badań testami w wersji komputerowej (wyróżniamy tryb otwarty, kontrolowany, nadzorowany i kierowany) oraz jak zadbać o należyty standard warsztatu diagnostycznego w takich badaniach, poprzez kontrolę czterech obszarów, które mogą nastręczać diagnoście problemów, a są to: 1) technologia, 2) jakość, 3) kontrola, 4) bezpieczeństwo.

Międzynarodowe wytyczne dotyczące  komputerowych i internetowych badań testowych opracowanych przez ITC. Polska wersja przetłumaczona przez Pracownię Testów Psychologicznych PTP: https://www.practest.com.pl/files/ITC-Badania_komuterowe_i_internetowe.pdf

Artykuł na temat standardów Computer Based Testing ITC w International Journal of Testing https://www.intestcom.org/files/ijt_cbt_guidelines.pdf

Pamiętajmy, że zgodnie ze Standardami Diagnozy  Psychologicznej  Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, psycholog zawsze sam podejmuje decyzję o tym, czy podjąć się danego badania, jak również sam wybiera metody oraz odpowiednio aranżuje warunki badania, zawsze mając na uwadze dobro swojego klienta. Poniżej wyciąg kliku standardów, które mogą być dla Was inspiracją:

2.6 Dobierając narzędzia, psycholog uwzględnia indywidualne właściwości uczestnika badania.

3.3 Psycholog jest odpowiedzialny za kontrolowanie i minimalizowanie czynników zakłócających wynikających z jego interakcji z osobą diagnozowaną.

4.3 Wszędzie tam, gdzie w toku badania wystąpiły zakłócenia w stosunku do warunków standardowych, psycholog uwzględnia możliwy wpływ tych zakłóceń na wynik badania i adekwatnie modyfikuje stopień zaufania, z jakim może odnosić się do uzyskanego wyniku.

Komentarze eksperckie do powyższych standardów można znaleźć tutaj: https://sekcjadiagnozy.files.wordpress.com/2018/02/nowellizacja-standardc3b3w-ogc3b3lnych-17-02-20181.pdf

wróć do listy

Secondary menu

płatności obsługuje payu