Międzynarodowa Komisja ds. Testów (ITC)

Międzynarodowa Komisja Testów (ITC) jest organizacją zrzeszajacą krajowe stowarzyszenia psychologiczne, komisje badawcze, wydawców i innych organizacji zaangażowanych w promowanie skutecznych polityk w zakresie tworzenia i stosowania testów, ich kompetentnej oceny oraz właściwego rozwoju edukacji w zakresie etyki stosowania narzędzi diagnostycznych, a także podnoszenia i systematyzacji kompetencji użytkowników testów.


  • Stanowisko ITC odnośnie stosowania testów i innych narzędzi oceny w badaniach naukowych. Dokument, przetłumaczony na język polski, w formacie pdf do pobrania. LINK

  • Wytyczne ITC z 2000 roku dotyczące

- STOSOWANIA TESTÓW (2000)

- KOMPUTEROWYCH I INTERNETOWYCH BADAŃ TESTOWYCH (2005)

Secondary menu

płatności obsługuje payu