Między wykluczeniem a integracją - realizacja praw dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny

Analiza socjologiczna

Między wykluczeniem a integracją - realizacja praw dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny
Typ:
Książka
Dostępność:
Produkt dostępny
Wydawca:
Rok:
2013
Wydanie:
I
ISBN:
978-83-7525-927-8
Format:
17.0x24.0cm
Oprawa:
Miękka
Liczba stron:
286
39.90zł


Podjęty w pracy problem stanowi diagnozę sytuacji dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin głównie w kontekście funkcjonowania społecznego oraz możliwości realizacji uprawnień gwarantowanych w konwencjach międzynarodowych ratyfikowanych przez polski rząd.

Książka obejmuje dogłębną wielodyscyplinarną i wielokontekstową analizę takich podstawowych pojęć, jak niepełnosprawność, wykluczenie, co podkreśla naukowy charakter recenzowanego opracowania. Ponadto Autorka przedstawiła różne koncepcje z uwzględnieniem dynamiki zmian w ich rozumieniu i interpretacjach. Szczególnie cennym i nowatorskim podejściem do prezentacji problematyki pracy i dalszej operacjonalizacji problemów badawczych jest (…) szczegółowa prezentacja wszystkich międzynarodowych, europejskich i krajowych konwencji, a także innych aktów prawnych o charakterze ogólnym i szczegółowym (…) obejmujących prawa dzieci niepełnosprawnych i zobowiązania poszczególnych krajów (na różnych poziomach administracji) do ich przestrzegania.

Książka powinna być wydana ze względu na ukazanie ważnego obszaru życia i sytuacji dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin. Pragnę szczególnie podkreślić praktyczne aspekty wyników badań tak ważne dla rozumienia problemów rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, ale przede wszystkim stanowiące doskonałą, wieloaspektową diagnozę ich sytuacji. Na podstawie tej diagnozy Autorka mogła opracować bardzo konkretne i wielostronne rekomendacje w celu wskazania działań pozwalających na rozwiązanie tych problemów, które okazały się przeszkodą i utrudnieniem w realizacji praw dziecka niepełnosprawnego, zagwarantowanych w ogólnych i szczegółowych ratyfikowanych przez Polskę międzynarodowych konwencjach. Dlatego uważam, że wydana książka znajdzie wielu odbiorców zarówno z kręgu badaczy problemów społecznych, jak i rodzinnych dotyczących dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzin, ale również praktyków wspierających osoby niepełnosprawne i ich rodziny w procesie ich edukacji i rozwoju społecznego przygotowującego do w miarę aktywnego, zintegrowanego społecznie dorosłego życia.

Fragment z recenzji wydawniczej
Prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym

Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu