MHLC - Wielowymiarowa Skala Umiejscowienia Kontroli Zdrowia

Autor:
Kenneth A. Wallston, Barbara S. Wallston, Robert DeVellis
Adaptacja:
Zygfryd Juczyński
Wiek:
Dorośli
Procedura:
Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu - przeciętnie 5 minut
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie, socjologowie, pedagodzy, psychoterapeuci, personel medyczny, pracownicy ochrony i promocji zdrowia (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych, socjologicznych, pedagogicznych, medycznych lub ochrony i promocji zdrowia)
Kategoria testu:
A

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Narzędzie jest częścią zbioru "NPPPZ - Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia" Zygfryda Juczyńskiego.

Opis: Skala MHLC; zawiera 18 stwierdzeń dotyczących zgeneralizowanych oczekiwań w trzech wymiarach umiejscowienia kontroli zdrowia: wewnętrznym (skala W), wpływu innych (skala I), przypadku (skala P). Skala posiada dwie wersje A i B, które mogą być traktowane jako równoważne.

Rzetelność: Zgodność wewnętrzna MHCL ustalona na podstawie alfa Cronbacha wynosi dla wersji A 0,74 dla kontroli wewnętrznej, 0,69 dla przypadku i 0,54 dla innych. Rzetelność oceniana metodą test-retest (po sześciu tygodniach) okazała się lepsza dla wersji B (skala W r=0,72, skala I r=0,64 i skala P r=0,60).

Trafność: Trafność teoretyczną  MHLC oceniano analizując związki pomiędzy kontrolą wewnętrzną a poczuciem własnej skuteczności, poczuciem własnej wartości i wartościowaniem zdrowia, uzyskując wyniki zgodne z oczekiwaniami.  Porównywano też wyniki uzyskane przez badanych z różnych grup klinicznych.

Normy: Funkcję norm pełnią średnie i odchylenia standardowe wyników uzyskanych w próbie osób dorosłych, w grupach studentów i nauczycieli oraz przez badanych z siedmiu grup klinicznych: diabetyków, pacjentów dializowanych, mężczyzn po zawale, , kobiet w ciąży powikłanej, kobiet w okresie menopauzy oraz kobiet po mastektomii.

Zastosowanie: Skala może być stosowana w badaniach epidemiologicznych i w programach promocji zdrowia. Może być stosowana w badaniach zdrowych i chorych osób.


Cennik testów ważny od dnia 1.01.2022 r. do dnia 30.06.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
11.39zł
14.01zł
23%
14.01zł
191.44zł
201.01zł
5%
201.01zł
11.39zł
14.01zł
23%
14.01zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu