MFF Test Porównywania Znanych Kształtów Jerome’a Kagana – wydanie drugie

Autor:
Jerome Kagan
Polska adaptacja:
Anna Matczak, Radosław Wujcik
Wiek:
Dzieci w wieku 6–12 lat
Procedura:
Badanie indywidualne; czas badania zazwyczaj nie przekracza 15 minut
Użytkownicy:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria:
C

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Test mierzy refleksyjność-impulsywność rozumianą jako wymiar stylu poznawczego dotyczący kontroli sprawowanej przez człowieka nad przebiegiem własnych czynności poznawczych. Składa się z 12 zadań polegających na wyszukiwaniu obrazków identycznych jak równocześnie prezentowane wzorce. Rejestracji podlegają: czas namysłu nad pierwszą odpowiedzią w każdym zadaniu i popełniane przez badanego błędy. Na podstawie średniego czasu i poprawności odpowiedzi określa się wskaźnik refleksyjności-impulsywności (R-I).

W obecnym, drugim wydaniu zaktualizowano i wzbogacono prezentację podstaw teoretycznych testu i jego charakterystykę psychometryczną, ulepszono sposób ujmowania wyników i na nowo opracowano wskazówki dotyczące ich interpretowania.

Rzetelność: Dla wskaźnika refleksyjności-impulsywności stwierdzono zadowalające współczynniki zgodności wewnętrznej (w większości grup wieku 0,75–0,87) i stabilności (0,83).

Trafność: Trafności teoretycznej testu dowodzi ujemna korelacja między szybkością a poprawnością odpowiedzi. Sprawdzano też trafność dywergencyjną testu, korelując jego wyniki ze zdolnościami percepcyjnymi, a także porównując wyniki dzieci z prób klinicznych i dzieci z grup kontrolnych; rezultaty przemawiają za tym, że MFF – jako test stylu poznawczego – nie jest miarą zdolności, a diagnozowana za jego pomocą impulsywność nie jest symptomem patologicznym. Stwierdzone korelacje z ocenami szkolnymi pozwalają oczekiwać trafności prognostycznej testu w przewidywaniu funkcjonowania szkolnego i osiągnięć uczniów.

Normy: Test ma normy stenowe dla wskaźnika refleksyjności-impulsywności, a także dla wskaźników podstawowych – średniego czasu odpowiedzi i poprawności odpowiedzi. Normy opracowano na podstawie badania próby obejmującej 836 dzieci w wieku 6–12 lat.

Zastosowanie: Test będzie przydatny jako narzędzie pomocnicze w diagnozie intelektu dzieci, zwłaszcza ukierunkowanej na poszukiwanie przyczyn trudności szkolnych, a także w badaniach naukowych nad stylami poznawczymi.

Materiały:

  • Komplet (podręcznik, Zeszyt testowy, Arkusz odpowiedzi z kluczem)
  • Podręcznik
  • Zeszyt testowy*
  • Arkusz odpowiedzi (25 egz.)

*Zeszyt testowy nie został zmieniony w stosunku do poprzedniej wersji MFF (pozostałe materiały uległy istotnym zmianom).

Cennik testów ważny od dnia 1.01.2022 r. do dnia 30.06.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
311.72zł
346.81zł
-
346.81zł
203.35zł
213.52zł
5%
213.52zł
89.62zł
110.23zł
23%
110.23zł
18.75zł
23.06zł
23%
23.06zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu