LKZ - Lista Kryteriów Zdrowia

Autor:
Zygfryd Juczyński
Wiek:
Młodzież, dorośli
Procedura:
Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu - przeciętnie 10 minut
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie, socjologowie, pedagodzy, psychoterapeuci, personel medyczny, pracownicy ochrony i promocji zdrowia (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych, socjologicznych, pedagogicznych, medycznych lub ochrony i promocji zdrowia)
Kategoria testu:
A

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Narzędzie jest częścią zbioru "NPPPZ - Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia" Zygfryda Juczyńskiego.

Opis: LKZ jest przeznaczona do badania osób zdrowych i chorych. Składa się z 24 stwierdzeń opisujących różne wymiary zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.  Wyniki badania pozwalają ustalić preferencje badanego.

Rzetelność: Szacowano stałość wyników LKZ poprzez przeprowadzenie dwukrotnego badania w odstępie sześciu tygodni. Uzyskany współczynnik stałości 0,68 uznano za zadowalający.

Trafność: Miarą trafności LKZ jest jej „odpowiedniość treściowa”, dostosowana do współczesnego ujęcia zdrowia, rozumianego holistycznie.

Normy: Lista nie posiada norm. Punkt odniesienia i pomoc w interpretacji stanowić mogą dane o średnich „wagach” przypisanych stwierdzeniom, uzyskane na podstawie badania 82 osób.

Zastosowanie: LKZ może być użyteczna w działaniach modyfikujących zachowania zdrowotne, w terapii, rehabilitacji, w sytuacjach gdy warto ustalić cele, którymi kieruje się dana osoba podejmując decyzje dotyczące zdrowia.

Cennik testów ważny od dnia 4.07.2021 r. do dnia 30.12.2021 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
16.41zł
20.19zł
23%
20.19zł
191.44zł
201.01zł
5%
201.01zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu