Leiter-3 Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera - 3

Podtytuł: 
Leiter-3
Autorzy: 
Gale H. Roid, PhD, Lucy J. Miller, PhD, Mark Pomplun, PhD, and Chris Koch, PhD

Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera - 3 jest niewerbalnym testem inteligencji przeznaczonym do badań indywidualnych. Skala jest szczególnie przydatna do badań osób, z którymi kontakt słowny jest utrudniony lub niemożliwy (badanie odbywa się bez użycia słów).

Składa się z 10 testów. Pięć pierwszych tworzy Baterię Poznawczą obejmującą testy do badania tradycyjnych konstruktów składajacych się na inteligencję (rozumowanie, percepcja wzrokowa oraz rozwiązywanie problemów). Kolejne pięć testów składa się na Baterię Uwaga i Pamięć. Testy te mierzą uwagę, pamięć oraz efekt Stroopa. Dodatkowo do testu dołączona jest Skala Obserwacyjna.

W projekcie przewiduje się badania na populacji ogólnej osób w wieku od 3 do 20 lat a także badania osób z grup specjalnych (m.in. dzieci i młodzież z uszkodzeniem słuchu, dzieci i młodzież z zaburzeniami ze spektrum autyzmu).

Skale LEITERA-3 trafią do sprzedaży w IV kwartale 2019 r.


Aktualna wersja narzedzia w sprzedaży.

 

Zobacz ulotkę

wróć

Secondary menu

płatności obsługuje payu