KU - Kwestionariusz Ustosunkowań KU

Autor:
Anna Sukiennik
Wiek:
Dorośli
Procedura:
Badania indywidualne lub grupowe; czas badania: ok. 15 minut
Użytkownicy testu:
psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria testu:
C

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Opis: Kwestionariusz Ustosunkowań służy do pomiaru stopnia pozytywności stosunku do własnej osoby i innych ludzi. Jego podstawy teoretyczne stanowią wybrane tezy analizy transakcyjnej E. Berne’a, rozwinięte przez T. A. Harrisa, oraz model wzorców więzi emocjonalnej, autorstwa K. Bartholomew i L. M. Horowitza. Kwestionariusz składa się z 73 pozycji tworzących dwie skale: JA-OK i WY-OK. Interpretacji podlegają zarówno wyniki każdej z nich, jak i ich konfiguracje.

Rzetelność: Wysokie wskaźniki zgodności wewnętrznej skal oraz stabilności bezwzględnej.

Trafność: O trafności KU świadczą między innymi zgodne z oczekiwaniami korelacje jego wyników z podstawowymi cechami osobowości, jakim są ekstrawersja i neurotyzm, mierzone EPQ-R, stylami przywiązania oraz tendencjami autystycznymi, symbiotycznymi i separacyjnymi, rozumianymi zgodnie z teorią relacji z obiektem. Za trafnością różnicową skal przemawia odmienne ich korelowanie z interpersonalną i intrapersonalną inteligencją emocjonalną. Stwierdzono też zgodne z hipotezami różnice w zakresie wyników skal KU między grupami więźniów, pacjentów psychiatrycznych (depresyjnych i schizofrenicznych) oraz osób z populacji ogólnej.

Normy: Normy stenowe opracowane dla dwu prób – studentów w wieku 18-24 lat i osób w wieku 25-39 lat, osobno dla kobiet i mężczyzn.

Zastosowanie: Ze względu na wysoką rzetelność KU może być wykorzystywany zarówno w badaniach naukowych, jak i do diagnozy indywidualnej. Może okazać się przydatny przy wykrywaniu osób, które ze względu na negatywny stosunek do siebie lub innych ludzi doświadczają trudności w funkcjonowaniu i wymagają pomocy terapeutycznej.

Materiały:

  • Komplet (podręcznik, 25 kwestionariuszy KU, klucz)
  • Podręcznik
  • Kwestionariusze KU (25 egz.)
  • Klucz
Cennik testów ważny od dnia 1.01.2022 r. do dnia 30.06.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
143.07zł
158.00zł
-
158.00zł
99.81zł
104.80zł
5%
104.80zł
26.46zł
32.54zł
23%
32.54zł
16.80zł
20.66zł
23%
20.66zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu