Księgarnia SympTomy

Kategorie testów
Kategorie książek
BDI-II Inwentarz depresji Becka – wydanie drugie

Inwentarz Depresji Becka – wydanie drugie (Beck Depression Inventory – Second Edition; BDI-II) jest narzędziem samoopisowym, przeznaczonym do pomiaru nasilenia depresji u osób dorosłych. BDI-II jest oparty na danych psychometrycznych i doświadczeniu klinicznym gromadzonym przez 35 lat w odniesieniu do BDI oraz BDI-IA.

dowiedz się więcej
nowość
BDI-II Inwentarz depresji Becka – wydanie drugie
TKR Test Kompetencji Rodzicielskich

Test Kompetencji Rodzicielskich TKR przeznaczony jest do oceny kompetencji rodzicielskich osób dorosłych oraz ich tendencji do popełniania czterech rodzajów błędów wychowawczych (skala rygoryzm, skala permisywność, skala nadopiekuńczość, skala bezradność).

Mogą nim być badani zarówno rodzice, jak i osoby nie mające dzieci.

dowiedz się więcej
nowość
TKR Test Kompetencji Rodzicielskich
LMI Inwentarz Motywacji Osiągnięć

Wydanie drugie, zmienione LMI (2018). Co nowego?

  • Wprowadzenie wersji krótkiej LMI-K (czas badania – tylko 3 minuty!);
  • Możliwość interpretacji typologicznej wyników;
  • Określenie czterech typów motywacji osiągnięć dla studentów i czterech dla pracowników;
dowiedz się więcej
nowość
LMI Inwentarz Motywacji Osiągnięć
SCID-5-PD Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości DSM-5

Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości według DSM-5 (SCID-5-PD) jest półustrukturalizowanym wywiadem diagnostycznym dla klinicystów i badaczy przeznaczonym do diagnozy dziesięciu zaburzeń osobowości (wiązki A, B i C) uwzględnionych w DSM-5, a także innego określonego zaburzenia osobowości.

dowiedz się więcej
nowość
SCID-5-PD Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości DSM-5
IDS-2 Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży

IDS-2 jest pełniejszą kontynuacją i koncepcyjnym rozszerzeniem Skal IDS. Dzięki temu, że obejmuje bardzo szeroki, 15-letni przedział wieku (od 5 do 20 lat) i umożliwia pełną diagnozę obszarów rozwoju dzieci i młodzieży IDS-2 staje się najbardziej wszechstronnym narzędziem w diagnostyce psychologicznej dzieci i młodzieży dostępnym na rynku.

dowiedz się więcej
nowość
IDS-2 Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży

 

Nowości
Dla dzieci
Wyprzedaż
 
 < 
 > 
 « 
 » 

Secondary menu

płatności obsługuje payu