Księgarnia SympTomy

Kategorie testów
Kategorie książek
d2-R Zrewidowana wersja testu do badania uwagi i koncentracji

Test szczególnie przydatny w badaniach kierowców, kandydatów do wykonywania zawodów trudnych i niebezpiecznych lub innych zawodów wymagających szczególnej uwagi i koncentracji. Test może też być wykorzystywany w badaniach klinicznych (neuropsychologicznych i psychiatrycznych) oraz w programach naukowych.

dowiedz się więcej
nowość
d2-R Zrewidowana wersja testu do badania uwagi i koncentracji
KR Kwestionariusz Refleksyjności

Kwestionariusz Refleksyjności służy do diagnozy refleksyjności jako cechy stylu poznawczego. Pozwala na osobną ocenę dwu jej typów – refleksyjności rozumianej jako aktywność poznawcza związana z silną motywacją zadaniową i zaufaniem do własnych możliwości (skala Rozwaga) oraz refleksyjności rozumianej jako ostrożność wynikająca z lęku przed niepowodzeniem i braku wiary w siebie (skala Niepewność siebie).

dowiedz się więcej
nowość
KR Kwestionariusz Refleksyjności
APIS-Z(R) Bateria testów APIS-Z(R)

Bateria APIS-Z(R) jest wielowymiarowym narzędziem służącym do diagnozy inteligencji ogólnej.

Może znaleźć zastosowanie m.in. w doradztwie zawodowym dla młodzieży, zwłaszcza w zakresie wyboru kierunku kształcenia pomaturalnego  (zawiera cenne w tym zakresie normy dla uczniów ostatnich klas szkół średnich). Przydatny w procesach  rekrutacji, selekcji pracowników oraz doradztwie zawodowym dla osób dorosłych.

dowiedz się więcej
nowość
APIS-Z(R) Bateria testów APIS-Z(R)
TPE Test Płynności Ekspresyjnej

TPE  to test płynności werbalnej. Jest pierwszym w Polsce znormalizowanym narzędziem do badania zdolności twórczych na materiale werbalnym. Może stanowić doskonałe uzupełnienie testu TCT-DP, który pozwala na ocenę zdolności twórczych na materiale figuralnym.

Służy przede wszystkim do celów przesiewowych i badawczych. Może być wykorzystywany do oceny sprawności językowej, w diagnozowaniu kreatywności, a także jako narzędzie pomocnicze w ocenie sprawności funkcji wykonawczych. Doskonałe narzędzie do wykorzystania w procesach rekrutowania osób do prac wymagających elokwencji.

dowiedz się więcej
nowość
TPE Test Płynności Ekspresyjnej
ABAS-3 System Oceny Zachowań Adaptacyjnych – wydanie trzecie

System Oceny Zachowań Adaptacyjnych ABAS-3 to narzędzie umożliwiające kompleksową ocenę zachowań adaptacyjnych niezbędnych do efektywnego i niezależnego funkcjonowania w społeczności.

ABAS-3 jest pierwszym w pełni znormalizowanym narzędziem na polskim rynku testów służącym do oceny zachowań adaptacyjnych u dzieci i młodzieży. Jest znakomitym narzędziem do oceny poziomu przystosowania społecznego.

dowiedz się więcej
nowość
ABAS-3 System Oceny Zachowań Adaptacyjnych – wydanie trzecie

 

Stacjonarna Księgarnia Symptomy jest otwarta.

Działamy w trybie obostrzeń sanitarnych, tak więc w stacjonarnej Księgarni Symptomy może przebywać równocześnie maksymalnie 5 osób, a klienci bez poprawnie założonych maseczek (na nos i usta) nie będę wpuszczani.

Zachęcamy do zakupów przez stronę internetową.

 

W związku z bliskim terminem ukazania się WISC-V z dniem 26 kwietnia zakończyliśmy sprzedaż podręczników i pomocy do WISC-R. Arkusze zapisu WISC-R będą dostępne w sprzedaży do 30 września 2021 roku lub do wyczerpania zapasów.

 

 


Polecamy książkę „Autonarracje. Tworzenie znaczeń w psychoterapii” autorstwa Huberta J.M Hermansa i Els Hermans-Jensen.

Książka jest adresowana szczególnie do terapeutów i doradców oraz psychologów zatrudnionych w poradniach dla młodzieży, prowadzących poradnictwo zawodowe i doradztwo personalne, a także do pracowników naukowych i studentów. Jest nadzwyczaj przydatna dla użytkowników Metody Konfrontacji z Sobą Huberta J. M. Hermansa: https://www.practest.com.pl/hermans-metoda-konfrontacji-z-soba-hermansa-2000

„Autonarracje” łączą teoretyczną koncepcję wartościowania ze specyficzną metodą „konfrontacji z sobą” – stanowiącą formę usystematyzowanego samopoznania przeprowadzanego we współpracy z psychologiem. W pracy zaprezentowany jest także zbiór praktycznych pomysłów i technik badania systemu wartościowania oraz analiza skuteczności różnych sposobów wprowadzania zmian.

Więcej: https://www.practest.com.pl/autonarracje-tworzenie-znaczen-w-psychoterapii 

Nowości
Dla dzieci
Wyprzedaż
 
 < 
 > 
 « 
 »