Księgarnia SympTomy

Kategorie testów
Kategorie książek
PT Kwestionariusz Pozytywności

Kwestionariusz Pozytywności PT to metoda samoopisowa służąca do oceny pozytywnego nastawienia. Umożliwia pomiar tego, jak ludzie postrzegają siebie, swoją przyszłość, swoje życie i jaki mają stopień zaufania do innych. Narzędzie przydatne w poradnictwie psychologicznym przy ocenie potencjału adaptacyjnego.

dowiedz się więcej
nowość
PT Kwestionariusz Pozytywności
DTVP-3 Test Rozwoju Percepcji Wzrokowej – wydanie trzecie

DTVP-3 to niewerbalny test służący do badania poziomu rozwoju percepcji wzrokowej oraz integracji wzrokowo-motorycznej, będący najnowszą wersją popularnego Testu Rozwoju Percepcji Wzrokowej Marianne Frostig. Konstrukcja narzędzia uległa znacznym zmianom w stosunku do dotychczas dostępnej w Polsce wersji, co znacząco poprawiło możliwość oceny poziomu rozwoju percepcji wzrokowej dziecka.

dowiedz się więcej
nowość
DTVP-3 Test Rozwoju Percepcji Wzrokowej – wydanie trzecie
WISC®-V Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci – wydanie piąte

WISC®-V, Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci – wydanie piąte, to najnowsza wersja najpopularniejszego narzędzia do pomiaru inteligencji. Skala została tak zmodyfikowana, aby pozwalała na uzyskanie pełniejszego obrazu zdolności dziecka.

dowiedz się więcej
nowość
WISC®-V Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci – wydanie piąte
d2-R Zrewidowana wersja testu do badania uwagi i koncentracji

Test szczególnie przydatny w badaniach kierowców, kandydatów do wykonywania zawodów trudnych i niebezpiecznych lub innych zawodów wymagających szczególnej uwagi i koncentracji. Test może też być wykorzystywany w badaniach klinicznych (neuropsychologicznych i psychiatrycznych) oraz w programach naukowych.

dowiedz się więcej
nowość
d2-R Zrewidowana wersja testu do badania uwagi i koncentracji
KR Kwestionariusz Refleksyjności

Kwestionariusz Refleksyjności służy do diagnozy refleksyjności jako cechy stylu poznawczego. Pozwala na osobną ocenę dwu jej typów – refleksyjności rozumianej jako aktywność poznawcza związana z silną motywacją zadaniową i zaufaniem do własnych możliwości (skala Rozwaga) oraz refleksyjności rozumianej jako ostrożność wynikająca z lęku przed niepowodzeniem i braku wiary w siebie (skala Niepewność siebie).

dowiedz się więcej
nowość
KR Kwestionariusz Refleksyjności

 

 Stacjonarna Księgarnia Symptomy jest otwarta.   

Działamy w trybie obostrzeń sanitarnych, tak więc w stacjonarnej Księgarni Symptomy może przebywać równocześnie maksymalnie 5 osób, a klienci bez poprawnie założonych maseczek (na nos i usta) nie będę wpuszczani.

 

Zachęcamy do zakupów przez stronę internetową.


Nowości
Dla dzieci
Wyprzedaż
 
 < 
 > 
 « 
 » 

Secondary menu

płatności obsługuje payu