Wyd.USzcz.

Wyświetl:
Sortuj według:

 

Człowiek i świat w języku subkultur

Niniejsza książka jest drugą edycją rozprawy wydanej po raz pierwszy w 2005 r., w której przedmiotem refleksji badawczej były współcześnie funkcjonujące subkultury: subkultura środowiska przestępczego, żołnierskiej fali, kibiców piłkarskich, hip-hopu oraz studentów. Jest jednak wydaniem poszerzonym, włączyłam bowiem w jej obręb rozdział poświęcony subkulturze marynarskiej, będący syntetycznym ...

35.00zł

Biblioteka Katedry Wczesnej Edukacji. T.1

Dziecko i baśnie świata w kontekście wczesnej edukacji

Baśń jest gatunkiem pedagogicznym. Najistotniejszym składnikiem kodów kulturowych,podstawowych symboli i motywów literackich, tak istotnych dla kultury duchowejludzkości. Istota człowieczeństwa odnajduje bowiem najpełniejszy wyraz w baśni i dzieciństwie,choć koncepcja dojrzewania od dzieciństwa wyraźnie oddala.Wierność dziecku-człowiekowi – to Korczakowskie przesłanie jako wartość etycznabędzie się ...

59.00zł
$nbsp;

 

Dziecko i sztuka w kontekście wczesnej edukacji

O postrzeganiu dziecka jako artysty, o dziecięcej wyobraźni twórczej stanowiącej ważny instrument wychowawczy, pozwalający dziecku pełnić określone funkcje życiowe pisano wielokrotnie. Sztuka dla dziecka traktowana jako najwyższa wartość etyczna, narzędzie oznawania świata, czynnik autokreacji i estetycznej samowiedzy stanowi z całą pewnością symbol wielkości człowieka. To dzięki niej ujawniają się ...

55.00zł

 

Kształtowanie sprawności pracowników wiedzy działających pod presją czasu

Autor: Pluta Anna

Podjęty przez dr Annę Plutę temat, dotyczący sprawności pracowników wie­dzy działających pod presją czasu, uważam za interesujący poznawczo. Proble­matyka związana ze znaczeniem pracowników wiedzy i czasu dla działalności organizacji jest ciągle aktualna w praktyce gospodarczej, a podejmowane na naukowym gruncie rozważania nie rozwiązują pojawiających się nowych pro­blemów tego obszaru, ...

55.00zł
$nbsp;

 

Nowe, nowsze, najnowsze. O zmianach we współczesnej polszczyźnie

Książka, którą Czytelnicy trzymają w ręku, zawiera teksty mojego autorstwa opublikowane w latach 2008–2016 w rożnych czasopismach i tomach zbiorowych. Opisuję w nich współczesną polszczyznę przeobrażającą się pod wpływem przemian społecznych i kulturowych. Perspektywa badawcza, jaką przyjęłam w swoich artykułach, ma charakter opisująco-oceniający, nie tylko bowiem rejestruję zmiany w ...

45.00zł
$nbsp;

 

Rozprawa sądowa jako zdarzenie komunikacji społecznej

Celem niniejszej pracy jest realizacja dwóch podstawowych zadań badawczych wyrażonych w następujących pytaniach:

1. Jakie cechy w ujęciu modelowym ma rozprawa sądowa jako zdarzenie komunikacyjne?

2. Jak w ramach zdarzenia komunikacyjnego, jakim jest rozprawa sądowa, odnajduje się nieprofesjonalny uczestnik postępowania sądowego i jaką rolę odgrywa w tym procesie ...

68.00zł

 

Społeczność LGBT a partie i ugrupowania polityczne w Polsce

Tematem przewodnim niniejszej książki jest stosunek polskich partii i ugrupowań politycznych do społeczności LGBT. Wybór ten nie jest dziełem przypadku, gdyż odzwierciedla moje wieloletnie zainteresowanie tą tematyką. Analizując stan dotychczas opublikowanych badań, warto wskazać, że większość publikacji polskojęzycznych odnosi się do socjologicznej sfery rozważań na temat społeczności mniejszości ...

45.00zł
$nbsp;

 

Teleobecne "JA". Językowa autoprezentacja nadawcy w blogu

Blog, jako zagarnięte przez nabywcę miejsce w sieci, staje się narzędziem-komunikatorem, które pomaga „upublicznić” nadawcę, wydobyć go z tłumu anonimowych użytkowników Internetu, zaakcentować jego obecność przez wizualizację, werbalizację tożsamości i budowanie relacji społecznych. Blog charakteryzuje nadawcę także pośrednio, jego formalny wygląd to wypadkowa wyborów dokonywanych nieustannie w ...

28.00zł

 

Wsparcie społeczne w interakcjach rodziców dzieci z Zespołem Edwardsa - użytkowników forum internetowego

Książka składa się z trzech rozdziałów, z których pierwszy jest przeglądem wiedzy zastanej. Ukazano w nim genezę pojęcia „wsparcie społeczne” i różnorodne spojrzenia na to, co jest jego istotą dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. W tym samym rozdziale opisano problemy pojawiające się na wczesnych etapach rodzicielstwa – od poczęcia dziecka, poprzez prawidłowo rozwijającą się ...

38.00zł
$nbsp;

 

Współczesny i dawny obraz rodziny w jezyku

Niniejsza monografia jest ostatnią z cyklu pracą zbiorową, która powstała dzięki współpracy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz badaczy z rożnych ośrodków naukowych i kulturalnych z całej Polski.Publikację, podobnie jak trzy poprzednie – Współczesny i dawny obraz dziecka w języku (2017), Współczesny i dawny obraz mężczyzny w języku (2016), Współczesny i dawny obraz ...

68.00zł
$nbsp;
 

Secondary menu

płatności obsługuje payu