UMCS

Wyświetl:
Sortuj według:

 

Na drogach i bezdrożach historii psychologii. T.6
Spis treści Część pierwsza – Stąd do przeszłości: mało znane początki tego, co dziś aktualne- Aleksandra Porada - Freud i Starożytni: inspiracje grecko-rzymskie w Objaśnianiu marzeń sennych- Cezary W. Domański - Prolegomena do programu badań psychoanalizy w Polsce. Pionierzy i nieznane epizody-Czesław S. Nosal - Racjomorfizm i pierwotność intuicji w teorii Egona Brunswika- Anna M. Ziółkowska - ...
31.50zł

 

Na drogach i bezdrożach historii psychologii. T.7

Spis treściWstęp   Część pierwsza – Nowe spojrzenie na stare sprawy- Janusz Rybakowski - Od kwasu moczowego do koncepcji purynergicznej zaburzeń psychicznych- Lidia Cierpiałkowska, Anna Frączek - Historyczna zmiana w podejściu do własnej psychoterapii przez psychoterapeutów pomagających osobom z zaburzeniami osobowości- Anna M. Ziółkowska -Jerzy Siuta (1943–2018). Hipnoza, „jak widzi ją ...

35.70zł
$nbsp;

 

Nakłanianie subdyrektywne. Propozycja, prośba i rada w realizacjach młodzieży gimnazjalnej. Zagadnienia wybrane
Rozprawa mieści się w obszarze pragmalingwistycznych badań nad użyciem wypowiedzi językowych, wyposażonych w szczególny sens komunikacyjny. Sensem tym jest pośrednie nakłanianie odbiorcy do podjęcia określonych działań lub do dokonania zmian w zakresie wyznawanych poglądów i/lub repektowanych wartości. Potencjalny krąg odbiorców publikacji jest stosunkowo szeroki i obejmuje przede wszystkim językoznawców, ...
35.18zł

 

Narracja i jej zaburzenia w otepieniu alzheimerowskim

Swoją rozprawą habilitacyjną A. Domagała udowodniła, że jest nie tylko znakomitą badaczką, ale także osobą niezwykle empatyczną, zwracającą uwagę na podmiotowość pacjenta [...]. Jej monografia wyznacza nowe drogi badawcze w poznawaniu problemów lingwistycznych osób z otępieniem alzheimerowskim i z pewnością będzie podstawowym punktem odniesienia w dalszych badaniach tej skomplikowanej problematyki. ...

54.60zł
$nbsp;

 

Narracyjność języka i kultury

Oddajemy do rąk Czytelników tom 32. lubelskiej "czerwonej serii", publikowanej przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Problematyka niniejszej publikacji wpisuje się w tradycję badań prowadzonych od kilku dziesięcioleci w ramach konwersatorium "Język a Kultura". Książka zawiera artykuły stanowiące efekt dyskusji i rozważań, jakie ...

35.70zł

 

Nauczyciel w perspektywie analizy transakcyjnej

Analiza transakcyjna, w Polsce znana głównie jako szkoła psychoterapii, jest teorią osobowości znajdującą szerokie zastosowanie w różnych obszarach życia codziennego: zarządzaniu, szkolnictwie, doradztwie czy rozwoju osobistym. "Nauczyciel w perspektywie analizy transakcyjnej" jest na naszym rynku wydawniczym pierwszą tak obszerną pozycją opisującą możliwość stosowania tej teorii w edukacji. Autorka ...

45.15zł
$nbsp;

Rozważania interdyscyplinarne

Neuronalne ścieżki poznania i zachowania

Publikacja dotyczy nowej dziedziny wiedzy, badań naukowych i praktyki klinicznej czyli "neuroscience". Koncentruje się ona na złożonych relacjach funkcjonowania mózgu i zachowań człowieka w normie i patologii.

Praca składa się z dwunastu rozdziałów uporządkowanych w trzech częściach: I. Teoretyczne i metodologiczne aspekty badań nad mózgiem i wybranymi procesami poznawczymi; II. Wybrane zaburzenia ...

33.60zł

 

Neuropsychologia a humanistyka

Prezentowana publikacja została poświęcona zagadnieniom, z którymi musi zmierzyć się współczesna neuropsychologia, a szczególnie związkom neuropsychologii z humanistyką, z uwzględnieniem psychologii hermeneutycznej. Potrzeba napisania tej książki była podyktowana swoistym kryzysem w neuronaukach związanym m. in. z niemożnością interpretacji wielu uzyskanych wyników badań, a także z problemami ...

40.95zł
$nbsp;

 

Niepłynność mowy w jąkaniu

"Niepłynność mowy w jąkaniu" to praca ważna dla praktyki logopedycznej. Autorka w sposób bardzo szczegółowy omówiła istniejące w literaturze definicje i klasyfikacje zaburzeń płynności mowy. Przedstawiła także różne skale przeznaczone do diagnozy jąkania. Praca zawiera obszerną analizę objawów niepłynności. Autorka zebrała syntetycznie w formie wykresów objawy niepłynności zanotowane w tekstach ...

33.60zł

Obraz nowego człowieka w propagandzie komunistycznej w okresie Polski Ludowej i PRL 1944-1956

O człowieku tendencyjnym...

Podstawowym celem książki jest wykazanie, że paradygmat nowego człowieka nie przynależy wyłącznie do refleksji komunistycznej, jak chca tego niektórzy, a pewne elementy jego postaci są uniwersalne i wielokrotnie przywoływane w towarzyszącej nam grze kulturowej. Ponadto książka ma dowieść, że nowy człowiek i homo sovieticus to dwie różne, choć nieantytetyczne figury. Należy też zastanowić się nad tym ...

64.05zł
$nbsp;

Obraz miłości erotycznej w polszczyźnie ogólnej oraz poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Anny

O miłości uskładanej ze słów

Przedmiotem analiz Autorka uczyniła językowe i poetyckie obrazy miłości erotycznej, uczucia, które w naszej kulturze zajmuje szczególnie eksponowane miejsce, będąc dla jednych ideałem, dla innych być może czymś moralnie podejrzanym lub szkodliwą mrzonką, ale chyba dla nikogo sprawą obojętną. Fakt, iż miłość i jest ważna dla członków naszej wspólnoty językowej, znajduje potwierdzenie w wielości ...

39.90zł

 

O płci, ciele i seksualności w języku i mediach
 Utrwalone na kartach tomu rozważania siłą rzeczy odwołują się do wątków już wielokierunkowo rozpatrywanych, jednak każdorazowo wnoszą one nowe spojrzenie, cenne poznawczo wnioski i spostrzeżenia do eksplorowanych niejednokrotnie zjawisk. Rozważania zamieszczone w tym zbiorze dowodzą, że pomimo bogatej literatury przedmiotu i wielu podjętych już dyskusji wciąż zasadne pozostaje pytanie, na które ...
39.90zł
$nbsp;
 

Secondary menu

płatności obsługuje payu