Scholar

Wyświetl:
Sortuj według:

 

Psychologia Społeczna Tom 4 nr 4 (12) 2009

Spis treści [Contents]:- Iwona Wilmowska: Moralność i sprawność jako wymiary postrzegania społecznego [Morality and competence as dimensions of social perception], s. 199-213;- Małgorzata Szcześniak, Agnieszka A. Nieznańska: Co się stanie, gdy mi pomożesz? Spojrzenie międzykulturowe na wzajemność pośrednią [What will happen, when you help me? An intercultural look at indirect reciprocity], s. 214-227;- ...

15.75zł

 

Psychologia Społeczna Tom 5 nr 1 (13) 2010

Spis treści [Contents]:- Marta Snarska: Obiektywna i spostrzegana natura dzielonych zasobów a preferencje alokacyjne [Objective and subjective nature of distributed resources as determinants of allocation preferences], s. 7-26;- Anna Siwy-Hudowska, Anna Kieszkowska-Grudny: Osobowość makiaweliczna i jej czynniki w porównaniach międzypłciowych: znaczenie inteligencji emocjonalnej i lęku [Machiavellian personality and ...

18.90zł
$nbsp;

 

Psychologia społeczna Tom 6 nr 3 (118) 2011
Arkadiusz Białek: Podejmowanie perspektywy epistemicznej przez osoby w różnym wiekuTomasz Baran: Pomiar zjawiska infrahumanizacji "obcych" poprzez atrybucję słów typowo ludzkich i typowo zwierzęcychMalwina Szpitalak, Romuald Polczyk: Efekt rozgrzania poznawczego a podatność na dezinformacjęMonika Mynarska: Kiedy mieć dziecko? Jakościowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwieMałgorzata Szcześniak, ...
18.90zł

 

Psychologia społeczna Tom 7 nr 1 (20) 2012

Spis treści:

- Krystyna Doroszewicz, Małgorzata Gamian-Wilk - Efekt Michała Anioła w bliskich związkach: czy rzeczywiście bliski partner może przyczyniać się do wzmacniania Ja idealnego swojej drugiej połowy?- Alicja Leszczyńska - Czy pamiętamy to, co chcemy pamiętać? Tendencyjność pamięciowa o charakterze motywacyjnym- Marta Roczniewska, Alina kolańczyk - Cel uświęca środki, a niekiedy ...
21.00zł
$nbsp;

 

Psychologia społeczna Tom 7 nr 2 (21) 2012

W numerze [Contents]:Joanna Trzópek: Czy w psychologii społecznej jest miejsce na kategorię podmiotowości? [Does social psychology have room for the category of subjectivity?], s. 115–139;Romana Kadzikowska-Wrzosek: Determinizm i nieświadoma wola a podmiotowość [Determinism, “unconscious volition” and subjectivity], s. 140–150;Krzysztof Mudyń: Podmiotowość. Co to może znaczyć? [Subjectivity: What does ...

21.00zł

 

Psychologia społeczna Tom 7 nr 3(22) 2012
W numerze: O nieuczciwości w nauce: Dyskusja [On scientific dishonesty: A discussion]Jarosław Klebaniuk: Profesor Stapel na dopingu. O upiększaniu psychologii społecznej [Professor Stapel on dope. On the beautifying of social psychology], s. 213–217;Aleksandra Cisłak, Adrian Wójcik: Normy uprawiania nauki w psychologii społecznej umożliwiające publikowanie badań typu stapelowskiego oraz utrudniające ich ...
21.00zł
$nbsp;

 

Psychologia społeczna Tom 8 nr 1 (24) 2013
W numerze [Contents]:Daniel Bar-Tal: Podstawy kulturowe i dynamika nierozwiązywalnych konfliktów: podejście socjopsychologiczne [Cultural foundations and dynamics of intractable conflicts: A socio-psychological approach], s. 7–22;Jan Cieciuch: Pomiar wartości w zmodyfikowanym modelu Shaloma Schwartza [The measurement of values in the refined Schwartz’s theory], s. 22–41;Aleksandra Cisłak, Aleksandra Szymków: ...
21.00zł

 

Psychologia społeczna Tom 8 nr 4 (27) 2013
W numerze [Contents]- Aleksandra Szymków, Michał Parzuchowski: Wspólnotowość ucieleśniona: wpływ aktywizacji cech wspólnotowych na odczuwanie temperatury [Communion embodied: The influence of communion priming on temperature estimates],- Ryszard Makarowski, Joanna Kasprowicz: Poczucie zagrożenia pracowników organizacji humanitarnych w Afganistanie [Feeling of threat among humanitarian aid organization workers in ...
21.00zł
$nbsp;

 

Psychologia społeczna Tom 9 nr 3 (30) 2014

W numerze [Contents]: - Paweł Boski, Ina Wilczewska - Uprzedzenia polsko-rosyjskie a emocje polskich kibiców w trakcie Euro 2012 - Bogdan Wojciszke, Marta Cieślak - Orientacja sprawcza i wspólnotowa a wybrane aspekty funkcjonowania zdrowotnego i społecznego - Kornel Świątnicki, Krzysztof Przybyszewski - Przypomnienie o śmierci i fizyczne oczyszczenie się a poparcie idei lustracji - Anna Stefaniak, Michał ...

21.00zł

 

Psychologia szczęścia. Kto, kiedy, dlaczego kocha życie i co z tego wynika, czyli nowa odsłona teorii cebulowej

Będzie mowa o Polakach, także o Polkach, o naszym szczęściu i nieszczęściu, o bardziej lub mniej udanym życiu w III Rzeczypospolitej. I tym głównie ta publikacja różni się od kilku wydanych ostatnio w Polsce prac o szczęściu, przede wszystkim amerykańskich autorów. Nie chcę przez to powiedzieć, że jest w niej więcej prawdy o nas, ale jest w niej niewątpliwie więcej o nas i bardziej o nas. Prawdy o ...

63.00zł
$nbsp;

 

Psychologia. Medycyna. Zdrowie. Tom I

Psychologia na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie. To już 55 lat! Były lata w naszej historii, kiedy myśl psychologiczna zderzała się z uprzedzeniami ideologicznymi i trzeba było pracować w bardzo trudnych warunkach finansowych i organizacyjnych. A jednak oryginalne badania zostały zrealizowane. Bo nauka to ludzie, ludzie z pasją, wielcy duchem, wspaniałe Osobowości, zafascynowani ideą poznania i dochodzenia ...

35.70zł

 

Psychologiczne wyznaczniki i konsekwencje roszczeniowości w perspektywie (miedzy)kulturowej
Monografia przedstawia wyniki badań nad roszczeniowością prowadzone przez autorkę i jej współpracowników w latach 2006–2015. Autorka proponuje szerokie rozumienie roszczeniowości – jako skłonności do formułowania oczekiwań wobec innych i koncentracji na własnym interesie, zrywa z jednostronnym, pejoratywnym rozumieniem roszczeniowości, pokazując zarówno negatywne, jak i pozytywne aspekty tej ...
43.05zł
$nbsp;
 

Secondary menu

płatności obsługuje payu