Scholar

Wyświetl:
Sortuj według:

 

Psychologia - Etologia - Genetyka. Tom 18/2008

Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania zespołu zależności alkoholowejFarmakogenetyka w badaniach nad ryzykiem rozwoju uzależnienia od alkoholuEndofenotypy kognitywne w chorobach psychicznychDysfunkcje poznawcze oraz zaburzenia depresyjne w otyłości

21.00zł

 

Psychologia - Etologia - Genetyka. Tom 20/2009

Spis treści:

- Włodzimierz Oniszczenko: Ponad 15 lat badań genetyki zachowania w Polsce [More than 15 years of behaviour genetic research in Poland], s. 9-16; - Joanna Hauser, Monika Dmitrzak-Węglarz: Badania asocjacyjne całego genomu w schizofrenii i zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych [Genome-wide ass ociation studies in schizophrenia and bipolar disorder], s. 17-30; - Justyna Rozmysłowska: ...

20.79zł
$nbsp;

 

Psychologia - Etologia - Genetyka. Tom 24/2011

Spis treści:

- Kamil Imbir, Maria Jarymowicz: Wzbudzanie emocji o genezie automatycznej bądź refleksyjnej a przejawy poznawczej kontroli w emocjonalnym teście Stroopa- Marcin Rzeszutek: Medyczne i demograficzne determinanty nasilenia symptomów traumy związanej z zespołem HIV/AIDS- Paulina Woźniak-Rekucka, Ewa Pisula: Temperament dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jako czynnik warunkujący stres ...

21.00zł

 

Psychologia - Etologia - Genetyka. Tom 25/2012

Spis treści:

- Bogdan Zawadzki i in. - Temperamentalna charakterystyka zaburzeń osobowości- Barbara Gawda, Ewa Małgorzata Szepietowska - Nastrój depresyjny a fluencja słowna- Mariusz Panczyk - Rozwój współczesnej psychologii wobec osiągnięć neurogenomiki i biologii systemów- Katarzyna Zięba, Lucjan Poloński - Przejawy asymetrii funkcjonalnej w świecie zwierząt: lateralizacja słuchowa, ...

21.00zł
$nbsp;

 

Psychologia - Etologia - Genetyka. Tom 26/2012

Spis treści:- Krzysztof Cipora, Edward Nęcka: Kontinua a przestrzeń – przegląd badań nad przestrzennym komponentem poznawczej reprezentacji wielkości i nasilenia [Continua and space: Spatial component of magnitude and intensity representation – a review], s. 7–22;- Kamil Imbir, Maria Jarymowicz, Jarosław Żygierewicz, Rafał Kuś, Magdalena Michalska, Mateusz Kruszyński, Piotr Durka: Emocje o genezie ...

21.00zł

 

Psychologia - Etologia - Genetyka. Tom 27/2013

Spis treści:

- Maria Jarymowicz, Kamil Imbir, Dorota Jasielska, Tomasz Wolak, Patrycja Naumczyk: Wzbudzanie emocji specyficznych dla automatycznego vs refleksyjnego systemu wartościowania a odpowiedzi hemodynamiczne mózgu (badanie z wykorzystaniem fMRI ) [Elicitation of automatic vs. reflective emotions and hemodynamic responses of the brain (fMRI study) ], s. 7–24;- Anita Dominika Dąbrowska, Władysław ...

21.00zł
$nbsp;

 

Psychologia - Etologia - Genetyka. Tom 30/2014

Psychologia-Etologia-Genetyka jest serią wydawniczą z pogranicza psychologii i biologii. Adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych następującymi obszarami badawczymi: mechanizmy zachowania, rozwój osobniczy i ewolucyjny zachowania, różnice indywidualne, rola czynników genetycznych i środowiskowych w kształtowaniu zachowania, porównawcza analiza zachowania się różnych gatunków zwierząt (w tym ...

21.00zł

 

Psychologia - Etologia - Genetyka. Tom 7/2003
W tym numerze artykuły:- Szymona Emilia Draheim "Radość mówienia prawdy: Uśmiech Duchenne'a a różnice indywidualne w osobowości makiawelicznej"- Magdaleny Marszał Wiśniewskiej "Temperament a funkcjonowanie wolicjonalne"- Anny Siwy "Genetyczne i środowiskowe źródła kształtowania się cechy lęku: studia rodzinne na przykładzie powodzian"- Agnieszki Blicharz "Temperament a strategia radzenia sobie ze stresem ...
20.48zł
$nbsp;

 

Psychologia czynności. Nowe perspektywy

Psychologia czynności- nowe perspektywy pokazuje z jednej strony, na czym ów wkład polegał, a z drugiej - wciąż aktualne, inspirujące wartości teorii Tomaszewskiego. Książka składa się z rozdziałów napisanych przez Jego uczniów w celu zaświadczenia tych wartości. Treści poszczególnych rozdziałów ilustrują zarówno potencjał pozwalający na rozszerzanie i uzupełnianie teorii czynności, jak i ...

31.50zł

 

Psychologia miejsca

"Autorka tej książki jest psychologiem społecznym. Fascynacja konstruktem miejsca nie przysłoniła jej jednak głęboko zaszczepionego przekonania, że rolą nauki jest wykrywanie zależności i mechanizmów, a nie jedynie opis faktów. Fenomenologiczne opisy miejsc powinny zatem stanowić punkt wyjścia dla głębszej analitycznej refleksji nad prawidłowościami, których jednym z członów jest właśnie miejsce ...

75.60zł
$nbsp;

 

Psychologia pisma. Poznawcza teoria związku psychika-pismo

Wyniki badań przedstawione w monografii pokazują – ogólnie rzecz ujmując – że pismo ręczne nie może stanowić metody diagnozy osobowości, poziomu lęku czy temperamentu, choć pozwala na wskazanie cech patologii w porównaniu z normą. Praca powinna zatem rozstrzygnąć wiele toczących się sporów w nauce. Jej niewątpliwą zaletą jest pokazanie wielu zmiennych aspektów funkcjonowania człowieka w ...

29.40zł

 

Psychologia społeczna
Profesor Bogdan Wojciszke, psycholog o światowej renomie, napisał podręcznik do psychologii społecznej, jakiego jeszcze w Polsce nie było. Książka obejmuje wszystkie klasyczne zagadnienia składające się na tę dyscyplinę oraz zagadnienia relatywnie nowe, takie jak kwestie różnic płci, nowych mediów, miłości i władzy.Napisana jasnym i barwnym językiem skupia się na prawidłowościach rządzących ludzką ...
92.40zł
$nbsp;
 

Secondary menu

płatności obsługuje payu