Scholar

Wyświetl:
Sortuj według:

 

Praktyki rodzinne i rodzicielskie we współczesnej Polsce - rekonstrukcja codzienności

Twórczy, intelektualny ferment i badawczy boom w polskiej familiologii ostatnich lat musiały w końcu zaowocować taką pracą. (...) Największą wartością książki jest zebrany przez Sikorską „materiał dowodowy”. To z niego pochodzą choćby nowe metafory (np. dziecko dyktator, dziecko bestyjka, dziecko Maverick), które mają wszelkie szanse, by wejść do kanonu słów kluczy opisujących po nowemu ...

39.90zł

 

Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych

Książka ta jest ogólnym wprowadzeniem do nauki o systemach wyborczych. Autor przedstawia fundamenty tej dyscypliny i omawia najczęściej stosowane w świece systemy wyborcze. Praca niezbędna dla politologów i wszystkich studiujących prawo konstytucyjne.

43.05zł
$nbsp;

 

Problemowe picie alkoholu przez młode kobiety. Rola niekorzystnych doświadczeń i samoregulacji emocji
W książce zaprezentowano badania wskazujące na znaczenie niektórych czynników ryzyka picia problemowego młodych kobiet. Autorka dowodzi, że są nimi niekorzystne doświadczenia w dzieciństwie i związane z nimi ogólne trudności w regulacji emocji. Kluczowym czynnikiem ryzyka picia problemowego – w przypadku osób z trudnościami w regulacji emocji – jest zbiór specyficznych przekonań na temat skuteczności ...
42.00zł

Perspektywa socjologiczna

Procesy grupowe
W tomie opisane zostały teorie wyjaśniające procesy różnicowania władzy, statusu i prestiżu w sieciach i grupach społecznych, a także procesy związane z dylematami kooperacji i wyzwaniami dla współpracy w grupach.Miarą rozwoju omawianych teorii jest to, jak bardzo zmieniały się w czasie. Zarówno teoria stanów oczekiwań, jak też teoria władzy i zależności, a także inne teorie, o których tu mowa, w ...
43.00zł
$nbsp;

 

Przemoc ze strony najbliższych w doświadczeniach życiowych uchodźczyń. Analiza kryminologiczna

Książka Witolda Klausa jest niezwykle interesującą próbą przedstawienia problemu przemocy domowej wobec kobiet z perspektywy multikulturowej. Próbą zdecydowanie udaną. Książka zawiera nie tylko opis problemu, lecz także jego uwarunkowań i konsekwencji. Autor wykazuje również jak skomplikowanym zagadnieniem jest stworzenie systemu skutecznej reakcji społecznej, gdy mamy do czynienia z problemami ...

42.00zł

 

Przezwyciężanie nieśmiałości u dzieci

Małgorzata Zabłocka prezentuje autorski program wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych oraz wyników badania jego skuteczności. Program ten adresowany jest do dzieci w wieku 10-12 lat. Jego podstawę stanowi poznawcze podejście do rozwoju i zmiany rozwojowej. Opiera się na założeniu, że przyczyny nieśmiałości tkwią zazwyczaj w specyficznym ukształtowaniu struktur poznawczych, co ...

28.35zł
$nbsp;

Choroba, magia czy biznes?

Pseudonauka
Nauka jest jednym ze skarbów ludzkości i z tej racji zasługuje na szczególną ochronę. W ciągu wieków podlegała przeróżnym ograniczeniom. Doświadczała kłopotów nastręczanych także przez pseudonaukę, która jednak w przeszłości miała zdecydowanie charakter niszowy. Dziś pseudonauka wtargnęła na scenę główną. A na niej nauka pozostaje wprawdzie bohaterem najważniejszym, ale już nie pierwszoplanowym, ...
23.10zł

 

Psychiczna osobliwość człowieka

Czy mogą przestać pasjonować odwieczne pytania: co stanowi istotę człowieczeństwa, czym człowiek różni się od reszty stworzenia? Narzuca się przypuszczenie, że odpowiedzi należy szukać w sferze psychiki. Człowiek ma zdolność rozpoznania wartości zwanych duchowymi. Ma zdolność tworzenia symbolicznych odwzorowań językowych. Dzięki symbolicznemu myśleniu może uzyskać panowanie nad emocjami. Sam ...

15.75zł
$nbsp;

 

Psychologia - Etologia - Genetyka. Tom 18/2008

Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania zespołu zależności alkoholowejFarmakogenetyka w badaniach nad ryzykiem rozwoju uzależnienia od alkoholuEndofenotypy kognitywne w chorobach psychicznychDysfunkcje poznawcze oraz zaburzenia depresyjne w otyłości

21.00zł

 

Psychologia - Etologia - Genetyka. Tom 20/2009

Spis treści:

- Włodzimierz Oniszczenko: Ponad 15 lat badań genetyki zachowania w Polsce [More than 15 years of behaviour genetic research in Poland], s. 9-16; - Joanna Hauser, Monika Dmitrzak-Węglarz: Badania asocjacyjne całego genomu w schizofrenii i zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych [Genome-wide ass ociation studies in schizophrenia and bipolar disorder], s. 17-30; - Justyna Rozmysłowska: Wsparcie ...

20.79zł
$nbsp;

 

Psychologia - Etologia - Genetyka. Tom 24/2011

Spis treści:

- Kamil Imbir, Maria Jarymowicz: Wzbudzanie emocji o genezie automatycznej bądź refleksyjnej a przejawy poznawczej kontroli w emocjonalnym teście Stroopa- Marcin Rzeszutek: Medyczne i demograficzne determinanty nasilenia symptomów traumy związanej z zespołem HIV/AIDS- Paulina Woźniak-Rekucka, Ewa Pisula: Temperament dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jako czynnik warunkujący stres ...

21.00zł

 

Psychologia - Etologia - Genetyka. Tom 25/2012

Spis treści:

- Bogdan Zawadzki i in. - Temperamentalna charakterystyka zaburzeń osobowości- Barbara Gawda, Ewa Małgorzata Szepietowska - Nastrój depresyjny a fluencja słowna- Mariusz Panczyk - Rozwój współczesnej psychologii wobec osiągnięć neurogenomiki i biologii systemów- Katarzyna Zięba, Lucjan Poloński - Przejawy asymetrii funkcjonalnej w świecie zwierząt: lateralizacja słuchowa, wzrokowa oraz ...

21.00zł
$nbsp;
 

Secondary menu

płatności obsługuje payu