Parpamedia

Wyświetl:
Sortuj według:

 

Alimenty

Obowiązek alimentacyjny istnieje z mocy ustawy, jednak każda zainteresowana osoba może domagać się potwierdzenia tego obowiązku w drodze rozstrzygnięcia sądowego. Broszura zawiera praktyczne informacje dotyczące sposobu napisania pozwu o alimenty, gdzie można złożyć taki pozew, oraz w jaki sposób należy obliczyć wysokość należnych alimentów, a także komu przysługuje prawo do ich otrzymywania.

1.70zł

 

Alkohol a zdrowie. 30. Alkohol a społeczeństwo. Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych

Autor: brak danych

Publikacja ta jest podsumowaniem seminarium naukowego zorganizowanego w czerwcu 2003 roku w Mądralinie k/Warszawy przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Punktem wyjścia dyskursu naukowego były wyniki ogólnopolskich badań ankietowych „Substancje psychoaktywne – postawy i zachowania”, przeprowadzonych w 2002 roku na zlecenie PARPA przez Pracownię Badań Społecznych w Sopocie i ...

5.30zł
$nbsp;

 

Alkohol a zdrowie. 31. Ewolucja wzorów używania alkoholu wśród młodzieży w Polsce w XX wieku

Monografia zawiera przegląd reprezentatywnych badań szkolnych, które pokazują ewolucję wzorów picia alkoholu od rodzinno-domowego w pierwszej połowie stulecia do eksperymentowania z rówieśnikami w zróżnicowanym wiekowo towarzystwie w ostatniej dekadzie XX w. Autor dokonuje próby teoretycznego wyjaśnienia zjawiska, skupiając się przede wszystkim na koncepcji wpływu kultury młodzieżowej. Zapoznanie się z ...

15.75zł

 

Alkohol a zdrowie. 32. Picie alkoholu przez młodzież w okresie dorastania a wybrane czynniki w środowisku rodzinnym

Praca przedstawia wyniki badań dotyczących zależności występujących pomiędzy wybranymi rodzinnymi czynnikami ryzyka a intensywnością picia alkoholu w okresie adolescencji. Badanymi czynnikami było: otrzymywane i pożądane (oczekiwane) wsparcie rodzicielskie, spostrzegana i pożądana (oczekiwana) kontrola rodzicielska oraz spostrzegane i pożądane (oczekiwane) postawy rodziców wobec picia alkoholu ...

21.32zł
$nbsp;

 

Co zrobić, by picie alkoholu nie stało się problemem

Alkohol jest substancją psychoaktywną i toksyczną, a jego działanie na organizm nie jest do końca przewidywalne. Negatywne konsekwencje spożywania alkoholu są na ogół proporcjonalne do ilości i częstotliwości picia. Co zrobić, aby spożywając alkohol nie przekraczać granicy bezpieczeństwa i nie wpędzić się w problemy?

9.50zł

Rady dla rodziców

Gdy dziecko je za mało

Rodzice małych dzieci często skarżą się, że ich dzieci są "niejadkami". Jest wiele pytań i wiele problemów, z którymi codziennie borykają się rodzice, a nierzadko posiłki zamieniają się w codzienne pole walki. Coraz więcej rodzin boryka się z problemem odmowy jedzenia ze strony dzieci. Prezentowana publikacja przybliża temat dzieci-niejadków. Rodzice znajdą w niej odpowiedź, skąd bierze się ...

14.90zł
$nbsp;

Rady dla rodziców

Gdy dziecko jest zbyt pulchne

W Unii Europejskiej 14 mln dzieci ma nadwagę, z czego 3 mln cierpi na otyłość, przy czym liczba ta wzrasta rokrocznie o 400 tys. Aktualnie otyłość przybrała więc rozmiary epidemii, która dotyka zarówno kobiety, jak i mężczyzn, dorosłych i dzieci. Rodzice - osoby najbliższe dziecku, które jako pierwsze powinny zauważyć pojawiający się problem otyłości, często nie dostrzegają go, bądź też ...

14.80zł

Poradnik dla rodziców

Gdy dziecko ma ADHD, czyli o nadpobudliwości psychoruchowej

Poradnik dla rodziców i opiekunów dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Co to jest ADHD, jakie są rodzaje i przyczyny tego typu zaburzeń, jakie zachowania dziecka powinny wzbudzić niepokój opiekuna. Dzieci z ADHD wymagają szczególnej troski i specjalnego dostosowania metod wychowawczych do ich potrzeb. Broszura zawiera informacje w jaki sposób można pomóc dzieciom z nadpobudliwością ...

1.70zł
$nbsp;

 

Jak pomóc bliskim z chorobą Alzheimera

Choroba Alzheimera to postępująca choroba neurozwyrodnieniowa mózgu, w której dochodzi do zaniku komórek nerwowych. Jej objawami są: otępienie – chory przestaje interesować się otoczeniem, traci stopniowo pamięć, zdolności uczenia się, komunikowania się z otoczeniem, orientacji w czasie, miejscu, znacznie obniżają się jego zdolności radzenia sobie z czynnościami życia codziennego. ...

1.70zł

 

Jak rzucić palenie

Badania pokazują, że z powodu palenia tytoniu co roku umiera ok. 4,2 mln osób na świecie. Natomiast u osób, które nigdy nie paliły, ale codziennie narażone są na wdychanie dymu tytoniowego, ryzyko raka płuc wzrasta do 30%, a o 15% - ryzyko przedwczesnego zgonu. Ponadto palenie jest czynnikiem chorobotwórczym 15 nowotworów, kilkudziesięciu schorzeń kardiologicznych, układu oddechowego i innych ...

6.93zł
$nbsp;

 

Jak skutecznie egzekwować przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Broszura skierowana głównie do osób, które w gminach zajmują się zezwoleniami na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych. Zawiera informacje dotyczące podstaw podejmowania kontroli, szczegółowe omówienie kolejnych jej etapów oraz przedstawienie istotnych elementów postępowania administracyjnego, skutkującego cofnięciem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

14.90zł

 

Kasia i Zosia. Bajka terapeutyczna.

Kasia i Zosia mieszkają w pięknym domu, mają mamę i tatę, których bardzo kochają i bardzo chcą być z nich dumne, tylko czasami czują się samotne i odrzucone.Mama i tata dziewczynek, skoncentrowani na własnych sprawach i próbach odnalezienia się w trudnej sytuacji życiowej, nie dostrzegają, że nie są dobrymi rodzicami. Ich córeczkom brakuje poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa.Jednak dzięki pomocy ...

13.65zł
$nbsp;
 

Secondary menu

płatności obsługuje payu