PWN

Wyświetl:
Sortuj według:

 

Wprowadzenie w filozofię religii
Autor - długoletni wykładowca - wprowadza czytelnika w problematykę filozofii religii. Kieruje swą książkę do zainteresowanych, nie wymagając od nich wykształcenia czy doświadczenia filozoficznego. Nie dokonuje suchego przeglądu podstawowych pojęć, zagadnień i pytań dotyczących różnych religii. Koncentruje się na kilku wybranych zagadnieniach, szczególnie interesujących dla studentów: omawia źródła ...
18.38zł

 

Wsparcie społeczne, stres i zdrowie
Autorzy książki, analizując proces i mechanizmy wsparcia społecznego, próbują wyjaśnić w jakich warunkach wsparcie społeczne sprzyja zdrowiu jednostki, czy ułatwia radzenie sobie ze stresem. Książka - napisana przez znanych zagranicznych i polskich badaczy tego zjawiska - ukazuje teoretyczne i metodologiczne podstawy poszukiwań badawczych i prezentuje najnowsze dane na temat skutecznych form udzielania wsparcia ...
49.00zł
$nbsp;

 

Współczesne społeczeństwo polskie

Wszystko zaczyna się od ludzi: to oni stanowią materię społeczeństwa. To motto socjologów, którzy zajmują się badaniem życia społecznego. Dzięki prowadzonym przez nich analizom łatwiej jest zrozumieć zmiany, które wpływają na każdego z nas, i odpowiedzieć na nurtujące wielu pytania. Dlaczego żyjemy coraz dłużej, mamy coraz mniej dzieci i coraz częściej zawierane małżeństwa kończą się ...

69.90zł

Teoria i praktyka

Współczesne systemy motywacyjne

W dzisiejszych czasach podstawą sukcesu każdej firmy są kompetencje i umiejętności ludzi w niej zatrudnionych. Dobrze zaprojektowane i realizowane systemy motywacyjne pozwalają na pozyskiwanie i utrzymywanie najlepszych pracowników, wpływając na uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej przez firmy. Praca została podzielona na dwie części, które łącznie stanowią kompleksowe ujęcie omawianego problemu. W ...

54.90zł
$nbsp;

 

Wstęp do jezykoznawstwa

To podstawowy podręcznik dla studentów kierunków filologicznych.Syntetycznie omawia elementarne zagadnienia językoznawcze: definicję, cechy i strukturę językaPrzystępnie tłumaczy najważniejsze pojęciaWprowadza podstawową terminologięCiekawie prezentuje problemy metodologiczne oraz kierunki badań lingwistycznychPrzekazuje wiedzę niezbędną do dalszego kształcenia językoznawczego

44.90zł

 

Wstęp do psychoanalizy.
Nowa edycja Biblioteki Klasyków Psychologii!!!"Wstęp do psychoanalizy" to jedna z najbardziej znanych, klasyczna już książka Freuda, która zapoczątkowała rozwój i popularyzację psychoanalizy jako teorii, metody badawczej i środka terapii. Zawiera cykl wykładów wygłoszonych przez autora w latach 1915-1917, w których wyjaśnia podstawowe założenia swej teorii. Analizuje w nich czynności pomyłkowe i marzenia ...
49.00zł
$nbsp;

Przyczynek do antropologii kobiety

Wybory życiowe młodych Polek

Badania antropologiczne "Wybory życiowe młodych Polek" - ukazujące różnorodność znaczeń nadawanych przez kobiety ich własnym wyborom - wpisały się w dyskurs społeczny wokół "nowego kontraktu płci". Autorka starała się dostrzec, kim chce być, stawać się lub pozostać każda uczestniczka badań. Efektem tych starań są pasjonujące narracje młodych kobiet, ...

49.90zł

 

Wychować człowieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej.

Książka jest pierwszym w polsce podręcznikiem do etyki nauczycielskiej. Jako podstawę rozważań przyjęto metodę kazuisyczną. Autor analizuje kilkadziesiąt przykładów z życia szkoły. Analizy ujęte są w teoretyczne ramy oryginalnej koncepcji etyki nauczycielskiej.

16.80zł
$nbsp;

 

Wykłady z filozofii nowoczesności (+CD)
Wykłady z filozofii nowoczesności to drugi tom słynnych wykładów (nagranych na taśmy i starannie spisanych) prowadzonych przez prof. Siemka w ramach zajęć kursowych w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Na zajęcia te studenci i doktoranci chodzili zwykle przez wszystkie lata studiów, niezależnie od zaliczenia kursów – profesor Siemek jest bowiem fantastycznym wykładowcą. Ze swadą i językową ...
64.90zł

 

Wyobraźnia organizacyjna. Nowe sposoby postrzegania, organizowania i zarządzania.
Książka o nowej praktyce zarządzania, o nowej teorii zarządzania, teorii, która może samoorganizować, ewoluować, gwałtownie zmieniać kierunek i nastawienie. Zawiera wiele konkretnych przykładów zaczerpniętych z życia organizacji, uczy, jak stosować w praktyce nowe podejście do zarządzania polegające na wyobraźni.
21.00zł
$nbsp;

 

Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie
Czy grozi Ci wypalenie zawodowe?Jak rozpoznać objawy wypalenia?W jaki sposób można sobie z nim poradzić?Czy można go uniknąć?Emocjonalne wyczerpanie, nadmierny dystans wobec osób i spraw, którym się służy, aż do utraty zaangażowania zawodowego - to powszechnie doświadczane przejawy syndromu wypalenia zawodowego. Jego efektem może być przedmiotowe traktowanie klientów, uczniów, pacjentów czy petentów. ...
49.00zł

 

Wzlot i upadek człowieka nowoczesnego
Esej Jacka Dobrowolskiego to antropologiczny szkic, który stara się odpowiedzieć pytanie, czy starożytne hasło „poznaj samego siebie” jest wciąż aktualne w naszych czasach, zdominowanych przez naukę i technikę. Esej został wyróżniony w drugiej edycji konkursu o nagrodę im. Barbary Skargi na esej metafizyczny.
29.90zł
$nbsp;
 

Secondary menu

płatności obsługuje payu