PWN

Wyświetl:
Sortuj według:

 

Ethos w życiu publicznym
Książka opisuje najważniejsze zagadnienia etyczne współczesnego świata. Autorki omawiają zagadnienia związane ze sferą publiczną, takie jak społeczeństwo obywatelskie, ład publiczny, sprawiedliwość, tolerancja, rola mediów. W sposób systematyczny zostały opisane najbardziej drażliwe kwestie związane z życiem i zdrowiem człowieka (etyka lekarska, technologie genetyczne i klonowanie, transplantologia, tyka ...
52.40zł

 

Etyka biznesu.

Działalność gospodarcza postrzegana jest na ogół z perspektywy sukcesu ekonomicznego, lub szerzej - prakseologicznego, tj. sprawności wyrażanej przez skuteczność, zwaną też efektywnością, oraz przez ekonomiczność. Efektywność jest wymiarem oceny wyniku działania, miarą osiągniętego skutku (efekt = skutek), czyli stopnia realizacji zadania; ekonomiczność (dawniej nazywana gospodarczością) ...

29.40zł
$nbsp;

 

Etyka zawodu psychologa. Wydanie nowe (miękka oprawa)

Etyka zawodu psychologa. Wydanie nowe to poszerzony i zaktualizowany podręcznik porządkujący wiedzę z zakresu etycznych aspektów działalności psychologa:· prowadzącego działalność badawczą, naukową oraz dydaktyczną – Autorzy omówili standardy postępowania wobec osób badanych, etyczne aspekty najbardziej kontrowersyjnych eksperymentów w historii psychologii oraz powinności psychologa jako członka ...

89.00zł

Nowa historia XX wieku

Europa dyktatur

Dlaczego wiek XX często nazywany jest wiekiem dyktatur?

Nowoczesna i syntetyczna historia Europy w XX wieku autorstwa pracowników Instytutu Badań nad Totalitaryzmem im. Hannah Arendt jest pierwszą tak szczegółową próbą odpowiedzi na to pytanie. W nowatorski sposób przedstawia jeden z największych problemów współczesnej historii naszego kontynentu.

Autorzy na podstawie wyników najnowszych badań ...

73.40zł
$nbsp;

 

Europa. Burzliwy i potężny kontynent

 

W swojej najnowszej książce Giddens łączy socjologię z publicystyką, nauką ze społecznym zaangażowaniem. Analizuje strefę euro, politykę fiskalną, problemy na rynku pracy, zagrożenia dla modelu państwa opiekuńczego, ubóstwo i nierówności społeczne w państwach UE, starzenie się Europy połączone z nowymi faktami migracji.

49.90zł

 

Europejscy poszukiwacze. Impresje na temat współczesnego pokolenia polskiej młodzieży

Zachodzące zmiany społeczno-kulturowe w sposób najbardziej wyraźny odbijają się zwykle na młodych ludziach. Witold Wrzesień, poznański socjolog, w swojej najnowszej książce wyróżnia i analizuje kolejną grupę pokoleniową polskiej młodzieży, którą nazywa Europejskimi Poszukiwaczami. Czym różni się ta grupa pokoleniowa od poprzednich? Jakie ma marzenia i aspiracje? Jakie wybiera ścieżki kariery ...

31.40zł
$nbsp;

 

Filozofia głupoty. Historia i aktualność sensu tego, co irracjonalne

Filozofia głupoty wchodzi w spór z wiekową tradycją humanistyczną, która irracjonalność chciała rozumieć jako to, co w człowieku nieludzkie – przyjmując zarazem, że inteligencja to właściwa cecha i norma człowieczeństwa. A jeśli to głupota jest tym, co najbardziej ludzkie? Odwrócenie tradycyjnej wizji wiedzie do koncepcji człowieka, w którego naturze leży trwała dyspozycja do nietrafnego ...

41.90zł

 

Filozofia kontra świat. Moralny wymiar sensacji

Etyka praktyczna wobec głośnych spraw medialnychCodzienne wiadomości zawierają sensacyjne historie z całego świata – historie, które prowokują do zadawania sobie złożonych pytań moralnych. W tej książce zespół filozofów związanych z Centrum Etyki Praktycznej Uehiro, działającym przy Uniwersytecie w Oksfordzie, podejmuje szeroki zakres spornych zagadnień etycznych – od zabawnych po szokujące – w ...

49.00zł
$nbsp;

 

Filozofia polityki

Podstawowy podręcznik z filozofii polityki. Część pierwsza prezentuje dzieje koncepcji polityki w układzie chronologicznym od starożytności po współczesność z uwzględnieniem myśli polskiej. Część druga przedstawia przykładowe teoretyczne problemy filozofii polityki, wybrane z myślą o ich znaczeniu i percepcji przez współczesnego czytelnika. Ostatnia część skierowana jest do studentów - zawiera ...

36.65zł

 

Filozofia religii. Kontrowersje

W kolejnym tomie serii Biblioteki Przeglądu Filozoficznego 25 wybitnych polskich filozofów dyskutuje o 13 kluczowych zagadnieniach filozofii religii: od analizy pojęcia Boga i natury dowodów na Jego istnienie, przez problem zła, istnienie cudów i skuteczność modlitwy, po realność duszy, możliwość zbawienia oraz stosunek religii do nauki i etyki. Autorzy podejmują polemikę na każdy z tematów, starając się ...

79.00zł
$nbsp;

 

Filozofia w XX wieku.

Autor: Ayer A.J.

Alfred Jules Ayer - filozof współczesny związany z tradycją empiryzmu brytyjskiego - przedstawił w swej książce własne widzenie filozofii XX wieku: jej najistotniejszych szkół myślenia, głośnych sporów filozoficznych. Na szczególną uwagę zasługują tu: wnikliwe i krytyczne omówienie pragmatyzmu, interesująca krytyka fenomenologii i egzystencjalizmu, a także prezentacja poglądów Chomsky'ego, Quine'a, ...

39.38zł

 

Filozofia zen
Autorka analizuje filozofię zen czyniąc punktem wyjścia dla swoich rozważań tezę Kitaro Nishidy, iż kluczem do rozumienia nauk mistrzów zen jest filozofia paradoksu. Wiele uwagi poświęca teorii i praktyce zen, a także etyce, wykraczającej poza dualizm dobra i zła. Książka zawiera bogaty materiał faktograficzny: noty biograficzne ważnych mistrzów zen, chronologię istotnych wydarzeń kształtujących myśl ...
28.70zł
$nbsp;
 

Secondary menu

płatności obsługuje payu