Impuls

Wyświetl:
Sortuj według:

Różnojęzyczność w teorii i praktyce

Edukacja otwarta na języki

Koncepcja edukacji różnojęzycznej jest stosunkowo nowa w polskiej pedagogice. Dlatego temat książki może wywołać zdziwienie – ze względu na niejasność pojęciową oraz wprowadzanie nowego terminu obok nazw już istniejących, takich jak wielojęzyczność czy dwujęzyczność. Trudność definicyjna nie jest jednak równoznaczna z niemożliwością podejmowania tematu różnojęzyczności, która – co ...

24.80zł

 

Edukacja pod prąd

Omówione zagadnienia: szanse edukacyjne dzieci i młodzieży w społeczeństwie nieegalitarnym, polityka oświatowa gmin wobec edukacji przedszkolnej i szkolnej pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku, reformy oświatowe w III RP, wolności nauczyciela, autonomia szkoły, integracja dzieci, kształcenie nauczycieli w dobie reformowania oświaty, patologie w edukacji szkolnej.

3.15zł
$nbsp;

Przedszkole i szkoła w dialogu

Edukacja to więcej niż uczenie się

Pod wpływem opublikowanych wyników badań PISA (Międzynarodowy Program Oceniania Umiejętności Uczniów) we współczesnych szkołach uczenie ogranicza się coraz bardziej do metod czysto kognitywnych. Książka podsumowuje wyniki konferencji ekspertów, na której przedstawiono argumenty na rzecz szerszych, wieloaspektowych metod nauczania. Zawiera ona miedzy innymi wypowiedzi profesora neurobiologii, ...

39.90zł

 

Edukacja w przebiegu życia od dzieciństwa do starości

"Niniejsza, wielowątkowa publikacja nie ukazuje pełnego obrazu całożyciowej edukacji człowieka. Stanowi jednak, w naszym zamyśle, mapę wybranych problemów dotyczących edukacji w różnych fazach życia człowieka w zgodzie z potrzebami jednostek i społeczeństwa. Mamy nadzieję, że zostanie przyjęta jako głos w dyskusji nad potrzebą całożyciowej edukacji i potraktowana jako otwarcie listy ...

52.29zł
$nbsp;

 

Edukacja w świecie kultury popularnej

Kultura popularna jest fragmentem kulturowej rzeczywistości i zasługują na krytyczną refleksję z pedagogicznej perspektywy pozbawionej uprzedzeń. Narzuca to konieczność przyjęcia interdyscyplinarnego podejścia do tematu.Prezentowana książka stanowi próbę zmierzenia się właśnie z tym zadaniem. Całość tworzą dwie części. W pierwszej części, która nosi tytuł "Wokół debaty nad kultura popularną i ...

51.50zł
$nbsp;

 

Edukacja w wolności. W poszukiwaniu idealnego systemu kształcenia.

Według Autora szkolnictwo konwencjonalne "ignoruje dziecięcą ciekawość, tłamsi ich wrodzoną energię i gasi szczodre odruchy spontanicznej dziecięcej moralności". Dlatego na całym świecie żyją ludzie, którzy dostrzegają wyrządzane dzieciom zło i zakładają odmienne szkoły. Opisy 18 takich placówek stanowią treść niniejszej książki. We wszystkich tych placówkach dorośli darzą dzieci ogromnym ...

26.30zł

 

Edukacja, wartości i style życia reprezentowane przez współczesną młodzież w Polsce w odmiennych regionach gospodarczych.

Książka ma charakter informacyjno-podręcznikowy. Poszczególne części zawierają: ogólny zarys problematyki, omówienie zagadnień związanych z edukacją, potrzebami edukacyjnymi, wartościami, stylami życia, wyjaśnienia metodologiczne; ponadto zarys sytuacji szkoły jako instytucji wiodącej w zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, przegląd celów i dążeń życiowych młodzieży oraz wartości i style życia, ...

26.04zł
$nbsp;

 

Edukacyjne konteksty kultury popularnej.

Kultura popularna nie była zazwyczaj kojarzona z edukacją. Edukacja miała raczej na celu "wyprowadzić" młodzież z obszaru kultury masowej w świat kultury wysokiej. Ostatnimi czasy jednak coraz częściej zwraca się uwagę na konieczność podejmowania przez pedagogów wyzwania "wejścia" w to, co dotychczas znajdowało się poza murami szkoły. Przy tworzeniu niniejszego opracowania Autorzy zaprosili do ...

27.20zł

Wykorzystanie etnografii performatywnej w procesie kształcenia doradców

Edukacyjne prowokacje

Książka jest adresowana zarówno do studentów, jak i osób prowadzących zajęcia. Zawiera metodyczne wskazówki prowadzenia zajęć dla studentów z powyższych i pokrewnych kierunków. Prezentuje też sposób organizowania wydarzeń dziejących się w ramach działalności uniwersytetu, a które można zastosować we własnej przyszłej praktyce zawodowej, jak i w konstruowaniu refleksji nad własnym rozumieniem roli ...

39.90zł
$nbsp;

 

Edukacyjno-terapeutyczna podróż w lepszą stronę

ublikacja zatytułowana „Edukacyjno-terapeutyczna podróż w lepszą stronę” ukazuje możliwości dokonania zmian w procesie edukacji, terapii i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, chorujących przewlekle, z zaburzeniami rozwojowymi i innymi dysfunkcjami. Tom ten ma stanowić preludium do serii wydawniczej pod redakcją prof. dr hab. Anny Nowak „W Przestrzeni Niepełnosprawności”, w której będą ...

38.00zł

 

Efektywność gier dydaktycznych w procesie kształcenia.

Oddana do rąk Czytelnika publikacja zawiera pewien wycinek bardzo złożonej i bogatej problematyki gier i zabaw dydaktycznych, efektywności kształcenia, wybranych możliwości jej pomiaru, posiadania przez nią sensownego dla praktyki i bardzo przez nią oczekiwanego modelu przenoszenia i twórczej interpretacji dorobku wiedzy teoretycznej z zakresu gier dydaktycznych na grunt praktyki. W książce znajduje się bogaty ...

19.95zł
$nbsp;
 

Secondary menu

płatności obsługuje payu