Impuls

Wyświetl:
Sortuj według:

 

Doświadczenia rodzin w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności dzieci. Perspektywa pedagogiczna

Zawarte w monografii analizy mogą stać się inspiracją dla praktyków – pedagogów, nauczycieli i innych osób związanych z tworzeniem oferty edukacyjnej, adresowanej do dzieci i młodzieży zdolnej – zainteresowanych budowaniem form współpracy ze środowiskiem rodzinnym. Opisane tu doświadczenia rodzin, towarzyszących dzień po dniu swoim zdolnym córkom i synom w ich procesach rozwojowych, stać się mogą ...

40.10zł
$nbsp;

 

Drama i happening w edukacji przedszkolnej

- Charakterystyka dramy jako metody edukacji dzieci i młodzieży- Możliwości wykorzystania happeningu w procesie edukacyjnym- Warunki poprawnego stosowania dramy i happeningu w edukacji małego dziecka- Wykorzystanie dramy i happeningu w procesie wychowania i nauczania dzieci przedzkolnych - Stosunek dzieci oraz nauczycieli do dramy i happeningu

36.54zł

 

Dwa światy. Ruch dyrektywny i niedyrektywny jako wizualizacja - odkrywanie - poznawanie

Omówione tematy: istota intersemiotycznej formuły zajęć - rozważania teoretyczne, ruch w diagnostyce i terapii, niedyrektywna koncepcja terapeutyczna, zastosowanie technik plastycznych w ocenie ekspresji i wspomaganiu rozwoju dziecka, metodologiczne podstawy badań diagnostycznych i procedury wizualizacyjnej.

5.26zł
$nbsp;

( Z badań uczniów klas III szkół podstawowych )

Dydaktyczne i pozadydaktyczne uwarunkowania efektów nauczania indywidualnego dzieci przewlekle chorych

Książka Dydaktyczne i pozadydaktyczne uwarunkowania efektów nauczania indywidualnego dzieci przewlekle chorych (z badań uczniów klas III szkół podstawowych) jest próbą ukazania problemów dotyczących kształcenia tej grupy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Stąd w pierwszej części książki zawarto koncepcje choroby w odniesieniu do jej wpływu na funkcjonowanie człowieka oraz ...

38.00zł

 

Dylematy integrowanej edukacji wczesnoszkolnej

Integracja w procesie przemian edukacyjnychNauczyciele w obliczu przemian oświatowychIndywidualne różnice między dziećmi w praktyce edukacyjnejMatematyka w kształceniu zintegrowanym

18.90zł
$nbsp;

 

Dyskursy kultury popularnej w społeczeństwie współczesnym

Niewątpliwie popkultura stanowi bardzo istotny element współczesnej rzeczywistości, jest dla członków społeczeństw państw zachodnich podstawowym źródłem obowiązującej wersji wiedzy, wzorów myślenia i schematów postępowania. Można ją odmiennie wartościować, nie ...

48.00zł

 

Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju

Książka została przygotowana przez specjalistów różnych dziedzin - lekarzy, psychologów, pedagogów, logopedów, fizjoterapeutów. Przybliża wiele zagadnień, przede wszystkim diagnozę i terapię zaburzeń rozwojowych, głównie o podłożu genetycznym i metabolicznym, nieznane, rzadkie choroby wieku dziecięcego lub rozpoczynające się w dzieciństwie, nieprawidłowości rozwojowe i choroby, które ...

44.90zł
$nbsp;

 

Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni informacyjnej

Monografia składa się z trzech części: pierwsza koncentruje się wokół warunków socjalizacji dzieci i młodzieży w przestrzeni informacyjnej; druga porusza problematykę zagrożeń w przestrzeni wirtualnej oraz działań profilaktycznych w tym zakresie; trzecia poświęcona jest tematyce dotyczącej przestrzeni informacyjnej i komunikacyjnej w edukacji oraz nowych wyzwań dla nauczycieli i uczniów z tym ...

38.00zł

Diagnoza - edukacja - terapia

Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych

 Komunikacja jest fundamentem – przypomina nam w Przedmowie prof. Krystyna Ferenz. Czy rzeczywiście trzeba nam o tym przypominać? Czy w czasach, gdy wszystkie dziedziny życia podporządkowane są ściśle wymogowi szybkiej i skutecznej komunikacji, potrzebne są jeszcze powroty do podstaw? Okazuje się, że tak. Komunikacja, sprowadzona do swych fundamentów, a więc języka i towarzyszących mu kodów, nie jest ...

34.10zł
$nbsp;

Teoria i badania

Dzieci z ADHD i ich rodzeństwo

Publikacja poświęcona jest problematyce funkcjonowania dzieci z ADHD oraz ich rodzin. Przedstawiono w niej interdyscyplinarne spojrzenie na istotę zaburzenia w odniesieniu do najnowszych koncepcji biologicznych, psychologicznych i pedagogicznych. Poruszono najważniejsze zagadnienia dotyczące etiologii, symptomatologii, a także wsparcia i terapii dziecka z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Rozważania na ...

28.00zł

pomiędzy przemysłem kulturowym a technokratycznymi reformami szkolnictwa

Dzieciństwo w opresji

Rozdział pierwszy niniejszej książki przedstawia konkretny przykład zabawy dziecięcej i wyjaśnia, jakie możliwości kształcenia oferuje dzieciństwo, w którym dziecko ma szansę przeprowadzać różnorodne sensoryczne, motoryczne, rozwijające ducha i duszę doświadczenia, które wielostronnie pobudzają siłę fantazji, oraz nabywać istotnych kompetencji moralnych w spontanicznej aktywności. Jest to ...

39.90zł
$nbsp;
 

Secondary menu

płatności obsługuje payu