Wojnarska Anna

Wyświetl:
Sortuj według:

 

Efektywność resocjalizacji nieletnich w warunkach wolnościowych

Książka "Efektywność resocjalizacji nieletnich w warunkach wolnościowych" adresowana jest do szerokiego grona pedagogów resocjalizacyjnych, zwłaszcza tych, którym bliska jest problematyka resocjalizacji wolnościowej. Może być też przydatna w procesie kształcenia pedagogów, a także pracowników socjalnych. Autorzy koncentrują się na bardzo istotnym problemie ewaluacji efektywności oddziaływań ...

29.40zł
KBPK-R-podręcznik
173.53zł
$nbsp;

 

Kompetencje komunikacyjne nieletnich

Książka "Kompetencje komunikacyjne nieletnich" dotyczy bardzo ważnej dla praktyki pedagogicznej problematyki zdolności porozumiewania się nieletnich. Rozważania teoretyczne oraz analiza wyników badań wskazują na istnienie u młodzieży nieprzystosowanej poważnego deficytu w tym zakresie. Przyjęcie paradygmatu komunikacyjnego w praktyce resocjalizacyjnej wydaje się bardzo uzasadnione, choć niełatwe. ...

37.80zł

 

Przystosowanie emocjonalno-społeczne dzieci z zezem.

Książka jest efektem wieloletnich zainteresowań Autorki problemami dzieci z zaburzeniami widzenia oraz zagadnieniami adaptacji małego dziecka do środowiska szkolnego. Głównym przedmiotem zainteresowania stały się wybrane aspekty przystosowania emocjonalno-społecznego dzieci w wieku 6-8 lat z chorobą zezową, będących pacjentami lubleskiej Poradni Leczenia Zeza i Niedowidzenia. Książka składa się z ...

3.15zł
$nbsp;
 

Secondary menu

płatności obsługuje payu