Szczepański Marek S.

Wyświetl:
Sortuj według:

Dziedzictwo kulturowe w późnej nowoczesności

Flirty tradycji z popkulturą

Praca jest przykładem inteligentnie pomyślanej i zrealizowanej socjologii współczesności, która zwracając się ku historii, antropologii, politologii czy kulturoznawstwu, nawiązuje do ogólniejszej refleksji nad kulturą oraz nad zmieniającym się nieustannie światem, gdzie pamięć staje się instrumentem zabawy, a zabawa nie może obejść się bez „miejsc pamięci".Książka odsłania kulisy socjologicznych ...

31.00zł

 

Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej

Książka stanowi autorską próbę opisu dwóch fundamentalnych kategorii socjologicznych, jakimi są przestrzeń i miasto. Jest też odpowiedzią na nowe procesy i zjawiska zachodzące w przestrzeni miejskiej i wyrazem naukowej ich interpretacji. W tomie odwołujemy się do procesów urbanizacji kraju, kontynentu i - kontrapunktowo - świata.

51.98zł
$nbsp;

 

Wielokulturowość: konflikt czy koegzystencja?

Spis treści:Wielokulturowość. Ujęcie teoretyczne.Wielokulturowość. Referencje europejskie.Wielokulturowość. Doświadczenia pozaeuropejskie.Wielokulturowość. Referencje lingwistyczne.

31.50zł
 

Secondary menu

płatności obsługuje payu