Stańkowski Bogdan

Wyświetl:
Sortuj według:

Uzdrawianie relacji w świetle Reguły 5 R

Konflikt nauczyciel - uczeń

Postać nauczyciela w polskiej rzeczywistościPodłoże sytuacji konfliktowych pomiędzy nauczycielem a uczniemGotowość przebaczenia jako kompetencja sine qua non w procesie wychowaniaBadania własne wśród nauczycieli-studentów Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie - aspekt metodologiczny

14.70zł

 

Problemy dorastającej młodzieży. Rodzina i szkoła w oczach nastolatków - raport z badań empirycznych na Podhalu.
Na skutek przemian polityczno-ekonomicznych po 1989 roku oraz postępującego procesu globalizacji młody człowiek narażony jest na coraz większe zagrożenia typu: tytoń, alkohol, substancje psychoaktywne czy przedwczesna inicjacja seksualna. Tego typu zachowania dewiacyjne postrzegane są jako nadzwyczaj ryzykowne, mające swoje negatywne reperkusje w sferze psychologicznej, społecznej i zdrowotnej. Rozporządzenie ...
13.34zł
$nbsp;

Wyzwania edukacyjne w ujęciu interdyscyplinarnym

W labiryncie wychowania
Zmieniające się współczesne społeczeństwo warunkuje i określa przemiany w wielu dziedzinach życia. Na naszych oczach tworzy się nowa rzeczywistość społeczna i edukacyjna. Wychowanie młodych ludzi jest jednym z najważniejszych obszarów życia społecznego. Celem niniejszej pracy jest zwrócenie uwagi na powszechne zjawiska i procesy, które mają istotny wpływ na edukację. Chcemy pokazać, jak społeczeństwo ...
49.00zł

 

Wyzwania szkolnej codzienności. The Callenges of School Everyday LIfe
O szkole napisano mnóstwo prac. Wydaje się, że w tej sytuacji trudno powiedzieć coś nowego. Dokładniejsza znajomość rzeczy pozwala jednak zrozumieć, że dotyczy to tylko niektórych zakresów spraw. Autorzy książki podjęli próbę spojrzenia na pracę szkoły przez pryzmat doświadczeń dnia codziennego. Argumentując zasadność zastosowania tej perspektywy Joanna M. Łukasik i Bogdan Stańkowski odwołują się ...
39.00zł
$nbsp;
 

Secondary menu

płatności obsługuje payu