Serafin Katarzyna

Wyświetl:
Sortuj według:

 

Ochrona rodziny w świetle przepisów Prawa Pracy
Monografia dotyczy szeroko rozumianej ochrony rodziny na gruncie przepisów prawa pracy. Analiza regulacji prawnych wskazuje na złożoność i wieloaspektowość tej problematyki. Autorka wyodrębnia trzy główne płaszczyzny funkcjonowania rodziny - biologiczną, społeczną i ekonomiczną, do których odnoszą się „mechanizmy ochronne” prawa pracy o zróżnicowanym charakterze. Koncentruje się na ustaleniu zakresu ...
69.90zł
 

Secondary menu

płatności obsługuje payu