Malinowska Joanna

Wyświetl:
Sortuj według:

 

Album pierwszoklasisty
W tym bogato ilustrowanym albumie dziecko:- wklei wybrane przez siebie zdjęcia,- opisze pierwsze szkolne przygody,- uwieczni najciekawsze i najzabawniejsze historie z życia klasy,a po latach będzie mogło wspominać siebie jako pierwszoklasistę.
19.50zł

 

Dziecko w sytuacjach uczenia się. Stan i perspektywy badań
Problematyka uczenia się dziecka poruszana w niniejszym tomie jest kontynuacją rozważań zawartych w książce Dziecko w sytuacjach uczenia się. Konteksty i przestrzenie edukacyjne”. Przyjęte w niej trzy założenia: dziecko jest zawsze w sytuacji uczenia się, które stanowi proces o wielowymiarowej strukturze, zaś kontekst tej sytuacji jest zależny od subiektywnego sposobu widzenia i interpretacji rzeczywistości ...
34.00zł
$nbsp;

Diagnoza - biograficzny wymiar ich uformowania

Kompetencje komunikacyjne nauczycieli jako wyznacznik poczucia podmiotowości uczniów w szkole

Autorka, opowiadając się za nową, w stosunku do dyrektywnej "dydaktyki" przeszłości, koncepcją nauczania (sformułowanie tematu, przyjęte teoretyczne założenia, zaproponowany program badawczy i interpretacja wyników poszukiwań nie pozostawiają wątpliwości, że mamy tu do czynienia z usytuowanym w dyskursie humanistycznym tzw. Komunikacyjnym modelem nauczania), przedstawia wyniki badań weryfikujących stan ...

25.20zł

How Children Learn. Thinking and Acting

Uczenie się dzieci. Myślenie i działanie

Pomoce dydaktyczne w praktyce edukacyjnej.Otaczający i przeżywany przez każdego z nas świat ponowoczesnych technologii, nowych mediów i komunikacji zdetronizował do niedawna jeszcze centralną rolę i pozycję nauczyciela w klasie szkolnej, który – czy tego chce, czy nie chce – musi sukcesywnie odchodzić od prowadzenia dzieci za rękę, dyrektywnego nauczania i wartościowania ich w procesie nabywania ...

49.00zł
$nbsp;
 

Secondary menu

płatności obsługuje payu