Kwiatkowska Grażyna Ewa (red.)

Wyświetl:
Sortuj według:

 

Neuropsychologia a humanistyka

Prezentowana publikacja została poświęcona zagadnieniom, z którymi musi zmierzyć się współczesna neuropsychologia, a szczególnie związkom neuropsychologii z humanistyką, z uwzględnieniem psychologii hermeneutycznej. Potrzeba napisania tej książki była podyktowana swoistym kryzysem w neuronaukach związanym m. in. z niemożnością interpretacji wielu uzyskanych wyników badań, a także z problemami ...

40.95zł

Typowe i nietypowe przejawy

Pomiędzy wpływem społecznym a manipulacją

Współczesna wiedza na temat wpływu społecznego i manipulacji jest tak rozległa, a techniki oddziaływania tak wyrafinowane, że często nie wiemy, czy jest to perswazja, czy manipulacja. I właśnie w tym obszarze poruszają się autorzy, których prace znalazły się w niniejszej książce. Publikacja adresowana jest do studentów psychologii społecznej i innych osób zainteresowanych tą ...

27.30zł
$nbsp;

 

Psychologiczne i społeczne dylematy młodzieży XXI wieku

Problemy młodzieży należy rozpatrywać w kontekście zmian społecznych i kulturowych, jakie zachodzą we współczesnym świecie. Zmiany te z jednej strony otwierają przed młodzieżą niezwykłe szanse samorealizacji, ale z drugiej strony generują coraz większe wymagania, a także - zagrożenia. Zawartość tomu jest świadectwem różnorodności aspektów funkcjonowania młodzieży we współczesnej ...

30.50zł
 

Secondary menu

płatności obsługuje payu