KRR Kwestionariusz Ról Rodzinnych

Autor:
Andrzej Margasiński
Wiek:
Młodzi dorośli (kobiety i mężczyźni) 17 - 35 lat
Procedura:
Badanie indywidualne lub grupowe, bez ograniczenia czasu – przeciętnie 15 minut
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych), psychoterapeuci i terapeuci uzależnień
Kategoria testu:
B2

Opis: Jest to narzędzie samoopisowe do pomiaru wybranych ról psychologicznych ujmowanych jako utrwalone mechanizmy przystosowawcze. KRR składa się z 50 pozycji tworzących pięć skal, z których każda zawiera po 10 stwierdzeń. Odpowiedzi na właściwe pozycje kwestionariusza mają postać skali Likerta. Osoba badana zaznacza kółkiem wybraną odpowiedź według klucza: 1 – zdecydowanie nie; 2 – raczej nie; 3 – trudno powiedzieć; 4 – raczej tak; 5 – zdecydowanie tak. KRR zawiera skale badawcze: Żelazne dziecko, Bohater, Maskotka, Niewidzialne dziecko i Kozioł ofiarny.

Rzetelność: Wskaźniki zgodności wewnętrznej i stabilności dla poszczególnych skal wysokie, alfa Cronbacha w przedziale 0,84-0,93.

Trafność:  konfirmacyjna analiza czynnikowa potwierdziła zgodność struktury kwestionariusza z przyjętym modelem.

Normy: opracowano tymczasowe normy stenowe dla kobiet i mężczyzn.

Zastosowanie: KRR jest narzędziem służącym do badania ról psychologicznych u młodych dorosłych ze wszystkich typów rodzin, zarówno dysfunkcyjnych, jak i tzw. normalnych. Walory psychometryczne KRR w zakresie rzetelności i trafności pozwalają rekomendować narzędzie zarówno do badań grupowych, jak i klinicznych. W zakresie zastosowań indywidualnych może być użytecznym narzędziem w odniesieniu do osób rozpoczynających terapię (np. dorosłych dzieci alkoholików), pomagając ją ukierunkować  na pogłębienie analiz określonych mechanizmów adaptacyjnych.

Materiały:

  • Komplet (podręcznik, 25 arkuszy, klucz)
  • Podręcznik
  • Arkusze
  • Klucz

Cennik testów ważny od dnia 1.07.2020 r. do dnia 30.12.2020 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
161.42zł
174.74zł
-
174.74zł
132.30zł
138.92zł
5%
138.92zł
17.85zł
21.96zł
23%
21.96zł
11.27zł
13.86zł
23%
13.86zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu