KR

Podtytuł: 
Kwestionariusz Refleksyjności
Autorzy: 
Anna Matczak

Kwestionariusz Refleksyjności służy do diagnozy refleksyjności jako cechy stylu poznawczego i pozwala na osobną ocenę dwu jej typów – refleksyjności rozumianej jako aktywność poznawcza związana z silną motywacją zadaniową i zaufaniem do własnych możliwości oraz refleksyjności rozumianej jako ostrożność wynikająca z lęku przed niepowodzeniem i braku wiary w siebie.

Jest to, jak na razie, jedyne tego typu narzędzie, oparte na autorskiej koncepcji prof. Anny Matczak wybitnej specjalistki z takich dziedzin, jak psychologia różnic indywidualnych, inteligencja, inteligencja emocjonalna, kompetencje interpersonalne oraz diagnoza intelektu.

Kwestionariusz Refleksyjności (KR) składa się z 75 pozycji, które tworzą dwie skale, mierzące dwa typy refleksyjności i określone nazwami Rozwaga oraz Niepewność siebie. Pozycje mają charakter zdań sformułowanych w pierwszej osobie. Badany ocenia prawdziwość tych zdań w odniesieniu do własnej osoby, określając je jako prawdziwe lub fałszywe. Badanie można przeprowadzać indywidualne lub grupowo. Narzędzie znormalizowano na próbie dorosłych z wykształceniem średnim.

Rzetelność narzędzia, oceniana na podstawie zgodności wewnętrznej skal oraz stabilności wyników, okazała się w pełni zadowalająca.

W ramach badań walidacyjnych stwierdzono niektóre oczekiwane związki wyników KR ze zmiennymi określającymi różne aspekty motywacji (m. in. potrzebę poznawczego domknięcia i motywację osiągnięć) oraz samopoczucie i radzenie sobie ze stresem. Uzyskane dane przemawiają za trafnością teoretyczną narzędzia.

Wyniki skal odnosi się do norm stenowych opracowanych na próbie liczącej ogółem ponad 1000 osób, osobno dla dwu grup wieku: 18–39 lat i 40–78 lat. W podręczniku znajdują się wytyczne dotyczące interpretacji zarówno wyników każdej z dwu skal, jak i poszczególnych ich konfiguracji.

wróć

Secondary menu

płatności obsługuje payu