KPŻ - Kwestionariusz Postaw Życiowych

Autor::
Ryszard Klamut
Wiek:
Młodzież, dorośli.
Procedura:
Badania indywidualne lub grupowe; czas badania: ok. 20 minut
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych); pedagodzy, socjolodzy, filozofowie - po odbyciu szkolenia
Kategoria testu:
B1

Polska adaptacja LAP-R (Life Attitudes Profile – Revised) Gary’ego T. Rekera

Test służy do badania poczucia sensu życia

Opis: Kwestionariusz składa się z 48 twierdzeń, których prawdziwość badany ocenia w skali siedmiostopniowej, od zdanie całkowicie nieprawdziwe do zdanie całkowicie prawdziwe. Twierdzenia te dotyczą poczucia sensu życia i tworzą sześć skal prostych, odnoszących się do poszczególnych postaw egzystencjalnych (Cel, Spójność wewnętrzna, Kontrola życia, Akceptacja śmierci, Pustka egzystencjalna i Poszukiwanie celów) oraz dwie skale złożone – Osobowego sensu i Równowagi Postaw Życiowych. Ta ostatnia stanowi łączny wynik kwestionariusza.

Rzetelność: Satysfakcjonujące wskaźniki zgodności wewnętrznej skal oraz stabilności bezwzględnej.

Trafność: O trafności kwestionariusza świadczą wyniki analizy czynnikowej, w znacznym stopniu potwierdzające zakładaną jego strukturę, oraz korelacje z dwoma innymi narzędziami do pomiaru poczucia i potrzeby sensu życia (PIL i SONG), powstałymi na gruncie psychologii egzystencjalnej.

Normy: Normy stenowe i centylowe opracowane dla trzech grup wieku: 18 – 23 lat, 24 – 38 lat oraz 39 – 59 lat.

Zastosowanie:  Kwestionariusz pozwala na zmierzenie poczucia sensu życia (vs. pustki egzystencjalnej), stopnia rozumienia świata i własnego w nim miejsca, znaczenia posiadanych celów, przekonania o możliwości kontrolowania własnego losu, siły dążenia do zmian i poszukiwania nowych wyzwań, stosunku do własnej śmiertelności. Może znaleźć zastosowanie w badaniach naukowych, na przykład dotyczących uwarunkowań podejmowania decyzji, przeżywania czasu, poczucia podmiotowości. Istnienie równoważnych wersji narzędzia w różnych językach pozwoli na dokonywanie porównań międzykulturowych. KPŻ może też być stosowany w pracy klinicznej jako narzędzie diagnozy satysfakcji z życia i problemów egzystencjalnych oraz źródło danych pomocnych przy planowaniu oddziaływań terapeutycznych.

Materiały:

  • Komplet (podręcznik, 25 kwestionariuszy, klucz)
  • Podręcznik
  • Kwestionariusze (25 egz.)
  • Klucz

Dowiedz się więcej o szkoleniu, którego zaliczenie pozwoli osobie nie będącej psychologiem na nabycie tego testu.

 

Cennik testów ważny od dnia 1.07.2020 r. do dnia 30.12.2020 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
205.68zł
223.24zł
-
223.24zł
165.26zł
173.52zł
5%
173.52zł
24.72zł
30.41zł
23%
30.41zł
15.70zł
19.31zł
23%
19.31zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu