KPŻ - Kwestionariusz Postaw Życiowych

Autor:
Gary T. Reker
Polska adaptacja:
Ryszard Klamut
Wiek:
Młodzież, dorośli
Procedura:
Badania indywidualne lub grupowe; czas badania: ok. 20 minut
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych); pedagodzy, socjolodzy, filozofowie - po odbyciu szkolenia
Kategoria testu:
B1

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Polska adaptacja LAP-R (Life Attitudes Profile – Revised) Gary’ego T. Rekera

Test służy do badania poczucia sensu życia

Opis: Kwestionariusz składa się z 48 twierdzeń, których prawdziwość badany ocenia w skali siedmiostopniowej, od zdanie całkowicie nieprawdziwe do zdanie całkowicie prawdziwe. Twierdzenia te dotyczą poczucia sensu życia i tworzą sześć skal prostych, odnoszących się do poszczególnych postaw egzystencjalnych (Cel, Spójność wewnętrzna, Kontrola życia, Akceptacja śmierci, Pustka egzystencjalna i Poszukiwanie celów) oraz dwie skale złożone – Osobowego sensu i Równowagi Postaw Życiowych. Ta ostatnia stanowi łączny wynik kwestionariusza.

Rzetelność: Satysfakcjonujące wskaźniki zgodności wewnętrznej skal oraz stabilności bezwzględnej.

Trafność: O trafności kwestionariusza świadczą wyniki analizy czynnikowej, w znacznym stopniu potwierdzające zakładaną jego strukturę, oraz korelacje z dwoma innymi narzędziami do pomiaru poczucia i potrzeby sensu życia (PIL i SONG), powstałymi na gruncie psychologii egzystencjalnej.

Normy: Normy stenowe i centylowe opracowane dla trzech grup wieku: 18 – 23 lat, 24 – 38 lat oraz 39 – 59 lat.

Zastosowanie:  Kwestionariusz pozwala na zmierzenie poczucia sensu życia (vs. pustki egzystencjalnej), stopnia rozumienia świata i własnego w nim miejsca, znaczenia posiadanych celów, przekonania o możliwości kontrolowania własnego losu, siły dążenia do zmian i poszukiwania nowych wyzwań, stosunku do własnej śmiertelności. Może znaleźć zastosowanie w badaniach naukowych, na przykład dotyczących uwarunkowań podejmowania decyzji, przeżywania czasu, poczucia podmiotowości. Istnienie równoważnych wersji narzędzia w różnych językach pozwoli na dokonywanie porównań międzykulturowych. KPŻ może też być stosowany w pracy klinicznej jako narzędzie diagnozy satysfakcji z życia i problemów egzystencjalnych oraz źródło danych pomocnych przy planowaniu oddziaływań terapeutycznych.

Materiały:

  • Komplet (podręcznik, 25 kwestionariuszy, klucz)
  • Podręcznik
  • Kwestionariusze (25 egz.)
  • Klucz

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE:

W przypadku użytkowników niebędących psychologami do zakupu KPŻ niezbędne jest zaliczenie
szkolenia z podstaw psychometrii
(zakończonego  egzaminem).

 

 

Cennik testów ważny od dnia 4.07.2021 r. do dnia 30.12.2021 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
220.09zł
238.87zł
-
238.87zł
176.83zł
185.67zł
5%
185.67zł
26.46zł
32.54zł
23%
32.54zł
16.80zł
20.66zł
23%
20.66zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu