KPS - Kwestionariusz Poczucia Stresu*

Autorzy:
Mieczysław Plopa i Ryszard Makarowski
Wiek:
Młodzież (od 16 roku życia) oraz dorośli
Procedura:
Badanie grupowe lub indywidualne, bez ograniczenia czasu: przeciętnie 20 minut
Użytkownicy testu:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria testu:
C

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Kwestionariusz przeznaczony jest do pomiaru struktury doznań stresowych. Pozwala na obliczenie wyniku ogólnego informującego o uogólnionym poziomie stresu, a także trzech wyników odnoszących się do następujących wymiarów: napięcie emocjonalne, stres zewnętrzny oraz stres intrapsychiczny. Kwestionariusz zawiera też skalę Kłamstwa.

Opis: Kwestionariusz składa się z 27 stwierdzeń; badany określa stopień, w jakim dane stwierdzenie go dotyczy, korzystając z pięciostopniowej skali, której krańce opisują odpowiedzi „Prawda” i „Nieprawda”.

Rzetelność: Współczynniki zgodności wewnętrznej dla trzech skal (wymiarów), stwierdzone w badaniach osób dorosłych, zawierały się w granicach 0,70 – 0,81. Rzetelność skali Kłamstwa okazała się niższa (0,57). Stabilności nie sprawdzano.

Trafność: Potwierdzona została trafność czynnikowa KPS. Trafność teoretyczną sprawdzano korelując wyniki KPS z wynikami kwestionariuszy osobowości (NEO-FFI), temperamentu (PTS), depresji (BDI), lęku (STAI), postaw rodzicielskich (SPR-2), stylów przywiązaniowych (KSP) i satysfakcji z małżeństwa (KDM-2). Informacji na temat trafności kryterialnej dostarcza porównanie wyników w KPS u pacjentów hospitalizowanych i osób zdrowych, a także u osób wykonujących różne zawody.

Normy: Stenowe, dla osób w wieku 16 – 70 lat, uwzględniające wiek, płeć i poziom wykształcenia badanych.

Zastosowanie: W badaniach naukowych oraz w diagnozie indywidualnej w placówkach edukacyjnych, zdrowotnych, penitencjarnych.

*Wydawcą testu jest AE-H, dawniej Vizja Press

Cennik testów ważny od dnia 1.01.2022 r. do dnia 30.06.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
101.34zł
117.96zł
-
117.96zł

 

37.14zł
39.00zł
5%
39.00zł

21.40zł
26.32zł
23%
26.32zł
21.40zł
26.32zł
23%
26.32zł
21.40zł
26.32zł
23%
26.32zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu