KompOs - Skala Kompetencji Osobistej

Autor:
Zygfryd Juczyński
Wiek:
Dzieci i młodzież w wieku 11-17 lat
Procedura:
Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu - przeciętnie 10 minut
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie, socjologowie, pedagodzy, psychoterapeuci, personel medyczny, pracownicy ochrony i promocji zdrowia (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych, socjologicznych, pedagogicznych, medycznych lub ochrony i promocji zdrowia)
Kategoria testu:
A

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Narzędzie jest częścią zbioru "NPPPZ - Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia" Zygfryda Juczyńskiego.

Opis: KompOs mierzy uogólnione poczucie własnej skuteczności; pozwala też na uzyskanie wyników w dwóch podskalach dotyczących dysponowania siłą konieczną do zainicjowania działania oraz wytrwałości, niezbędnej do kontynuowania działania.

Rzetelność: Zgodność wewnętrzna KompOs, oceniana przy pomocy alfa Cronbacha wynosi 0,72 dla całej Skali, 0,74 dla podskali  siły i 0,62 dla wytrwałości. Rzetelność wyniku ogólnego oceniana metodą test-retest (po sześciu tygodniach) w grupie młodzieży starszej (15 i 17 lat) wyniosła 0,51.

Trafność: Trafność teoretyczną oceniano korelując wyniki KompOs z różnymi miarami kryterialnymi. Uzyskano istotne statystycznie korelacje z poczuciem własnej skuteczności mierzonej GSES i poczuciem własnej wartości mierzonej CSEI.

Normy: Stenowe dla wyniku ogólnego, średnie i odchylenia standardowe dla podskal.

Zastosowanie: Przeznaczona do grupowego i indywidualnego badania zdrowych i chorych dzieci i młodzieży.

Cennik testów ważny od dnia 4.07.2021 r. do dnia 30.12.2021 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
16.41zł
20.19zł
23%
20.19zł
191.44zł
201.01zł
5%
201.01zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu