KMC - Kwestionariusz Metafory Czasu

Autor: :
Małgorzata Sobol-Kwapińska (2008)
Wiek:
Młodzież, dorośli
Procedura:
Badanie grupowe lub indywidualne; bez ograniczenia czasu, przeciętnie 20–25 minut
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie, inni specjaliści (pedagodzy, socjolodzy, lekarze, promocja zdrowia, psychoterapeuci)
Kategoria testu:
A

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Opis: Kwestionariusz służy do badania sposobów postrzegania czasu. Zawiera 7 skal, odnoszących się do różnych wymiarów oceny czasu. Dwie główne skale (w zakresie których wyróżnione są dodatkowo podskale) mierzą emocjonalne ustosunkowanie do czasu - pozytywne i negatywne; pozostałe dotyczą odczuwania szybkości upływu czasu, dostrzegania wartości czasu aktualnego oraz odbierania takich właściwości czasu, jak chaos, subtelny urok i pustka. KMC składa się z 95 pozycji, które są zdaniami metaforycznymi odnoszącymi się do czasu. Badany określa na skali czterostopniowej, czy każda z metafor pasuje do jego sposobu myślenia o czasie.

Rzetelność: wysoka zgodność wewnętrzna skal i podskal (współczynniki alfa Cronbacha oscylujące wokół wartości 0,80) i duża stabilność (związki między dwoma pomiarami wykonanymi z odstępem 3 tygodni zawierające się w przedziale 0,68 - 0,87).

Trafność: Trafność teoretyczną potwierdziły wyniki analiz czynnikowych wykazujące zgodność struktury KMC z konstruktem leżącym u podstaw kwestionariusza. Wykazano też oczekiwane związki między wynikami KMC a orientacją temporalną mierzoną kwestionariuszem AION-2000 Nosala i Bajcar, poczuciem sensu życia mierzonym skalą PIL, stanem emocjonalnym mierzonym skalą PANAS oraz cechami osobowości uwzględnionymi w modelu ?Wielkiej Piątki?. Stwierdzono też związek postrzegania czasu określanego za pomocą KMC ze zmiennymi demograficznymi ? płcią i wiekiem.

Normy: stenowe, opracowane osobno dla kobiet i mężczyzn, oparte na badaniu incydentalnej próby 320 osób, głównie z wykształceniem średnim i wyższym.

Zastosowania: Narzędzie rekomendowane jest przede wszystkim do badań naukowych nad ustosunkowaniem do czasu, ale może też być stosowane w diagnozie indywidualnej w celu określania mocnych i słabych stron osoby w zakresie radzenia sobie z upływającym czasem, jako punkt wyjścia w pracy nad zmianą postaw wobec czasu i optymalizacją sposobów jego wykorzystania.

 


Cennik testów ważny od dnia 1.07.2022 r. do dnia 31.12.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
156.08zł
171.31zł
-
171.31zł
114.78zł
120.52zł
5%
120.52zł
21.98zł
27.03zł
23%
27.03zł
19.32zł
23.76zł
23%
23.76zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu