Klasyfikacja diagnostyczna DC: 0 - 3 R.

Klasyfikacja diagnostyczna zaburzeń psychicznych i rozwojowych w okresie niemowlęctwa i wczesnego dz

Klasyfikacja diagnostyczna DC: 0 - 3 R.
Typ:
Książka
Dostępność:
Produkt dostępny
Autor/Autorzy:
ISBN:
978-83-925198-0-5
32.00zł

Recenzja prof. dr hab. MARINY ZALEWSKIEJ, kierownik Katedry Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny, Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
Książka ma charakter unikalny. Z jednej strony jest to specyficzny przewodnik do klasyfikowania zaburzeń psychicznych u dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym, z drugiej zaś ? znakomity podręcznik psychologii klinicznej małego dziecka. Książka jest adresowana do klinicystów zajmujących się zdrowiem psychicznym noworodków, niemowląt i dzieci w wieku od 12 do 36 miesiąca życia, ale może z jej lektury skorzystać także student psychologii, psychiatrii dziecięcej, pedagogiki specjalnej. Lekarze pediatrzy, mający częsty kontakt z matkami zaniepokojonymi, między innymi, trudnościami ich dzieci w zasypianiu lub jedzeniu powinni korzystać z tej książki w swojej codziennej praktyce.

Klasyfikacja została opracowana przez zespół wybitnych specjalistów. Efektem ich ogromnego wysiłku jest propozycja niezwykle wnikliwej diagnozy problemów rozwojowych i problemów życia psychicznego małego dziecka oraz propozycja klasyfikowania tych problemów. Autorzy odwołują się do fundamentalnych tez psychopatologii rozwojowej i psychologii klinicznej, wskazując na indywidualną ścieżkę rozwoju każdego niemowlęcia oraz znaczenie relacji rodzina ? dziecko w formułowaniu diagnozy i rozumieniu trudności dziecka. Zaproponowano dzięki temu schemat klasyfikowania zaburzeń, uwzględniający 5 płaszczyzn, nazwanych osiami, rozpatrywania wzorców objawów. Z propozycji tej wyłania się niezwykle złożona, a nie jednowymiarowa, diagnoza małego dziecka. Stanowi to ogromną wartość omawianej książki oraz pokazuje jak trudnym i czasochłonnym procesem jest diagnozowanie dzieci w tak szczególnym okresie rozwojowym. Podkreślam tę sprawę, ponieważ w podrozdziale zatytułowanym Proces diagnostyczny i ocena kliniczna Autorzy w niezwykle przejrzysty sposób przedstawili istotę diagnozy, jej cele i zadania. Treści zawarte w tym podrozdziale maja status podręcznika z psychologii klinicznej.

Rekomenduję tę książkę wszystkim klinicystom, dla których wysokie standardy pracy zawodowej stanowią wartość samą w sobie.

Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu