KBPK-R Kwestionariusz do Badania Poczucia Kontroli – wersja zrewidowana

Autorzy:
Grażyna Krasowicz-Kupis, Anna Wojnarska
Wiek:
Młodzież w wieku 13-18 lat
Procedura:
Badanie indywidualne lub grupowe, bez ograniczenia czasu: przeciętnie 15 minut
Użytkownicy testu:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria testu:
C

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Opis: Kwestionariusz służy do pomiaru zmiennej osobowościowej zwanej poczuciem kontroli następstw zachowania, opisanej w teorii społecznego uczenia się J. B. Rottera. Poczucie kontroli, zwane inaczej lokalizacją kontroli (locus of cotrol – LOC) stanowi indywidualną właściwość człowieka i można je traktować jako wymiar osobowości. LOC jest zmienną o dwóch skrajnych biegunach: LOC wewnętrznym i LOC zewnętrznym.

W porównaniu do wcześniejszej wersji KBPK zmodyfikowano treść pytań testowych. Wymagały one licznych zmian, przede wszystkim ze względu na występowanie terminów obecnie nieużywanych, np. prywatka, oraz nieuwzględnienie specyfiki nowoczesnych technologii w komunikowaniu się młodzieży. Konstrukcja pozycji pozostała taka sama, jak w pierwszej wersji kwestionariusza; są one zdaniami z dwoma zakończeniami do wyboru. W KBPK-R, w przeciwieństwie do poprzedniej wersji, kwestionariusz ma jedną formę arkusza, wspólną dla dziewcząt i chłopców – w każdym pytaniu zawarto dwie stosowne formy gramatyczne.

KBPK-R składa się z 43 pozycji, z czego 38 to pozycje diagnostyczne, a 5 to pozycje buforowe. Wynik ogólny KBPK-R dostarcza informacji o wewnętrznym bądź zewnętrznym umiejscowieniu LOC. Wyniki w skalach Sukcesu i Porażki informują o tym jakim czynnikom (osobom, zjawiskom) osoba badana przypisuje odpowiedzialność za pozytywne i negatywne zdarzenia w swoim życiu.

Rzetelność: Wartości współczynników zgodności wewnętrznej dla wyniku ogólnego alfa we wszystkich grupach przekraczają wartość 0,80, co świadczy o wysokiej rzetelności narzędzia i pozwala na jego wykorzystywanie w diagnozie indywidualnej. Wskaźniki te znacznie przekraczają rzetelność starszej wersji KBPK. Wartości dla skal Sukces i Porażka są niższe i mało zadowalające. Wynika to zapewne z małej liczebność pozycji w każdej z tych skal, co istotnie obniża wartość współczynnika alfa.

Oceniono także stabilność bezwzględną KBPK-R na bazie przeprowadzenia dwukrotnego badania (po upływie 2 tygodni). Wszystkie te analizy wykazały wysoką lub zadowalającą rzetelność kwestionariusza, potwierdzając jego przydatność w diagnozie indywidualnej.

Trafność: W badaniach walidacyjnych kwestionariusza KBPK-R dokonano oceny trafności teoretycznej i kryterialnej. Analiza czynnikowa kwestionariusza potwierdziła jego jednorodność, ale także zasadność wyróżnienia skal dotyczących sytuacji sukcesów i porażek. Wykazano wysokie korelacje KBPK-R z wynikami Skali Delta Drwala, co potwierdza trafność teoretyczną zbieżną.

W ramach oceny trafności kryterialnej wykorzystano szereg zewnętrznych zmiennych, co do których spodziewano się określonych związków z poczuciem kontroli następstw zdarzeń. Uzyskano bardzo zróżnicowane wyniki potwierdzające trafność kryterialną KBPK-R, a otrzymane współczynniki korelacji są zbliżone do tych, które stwierdzono w badaniach innych autorów.

Normy: Stenowe z podziałem na dwie grupy wieku: 13-15 lat i 15-18 lat. Próba normalizacyjna obejmowała 1242 osób w wieku 13-18 lat – uczniów gimnazjum, liceum i technikum pochodzących z 11 województw. Badania przeprowadzono wiosną 2016 roku.

Zastosowanie: Kwestionariusz KBPK-R może być wykorzystywany zarówno w badaniach naukowych, jak i indywidualnych badaniach diagnostycznych. W diagnozie indywidualnej kwestionariusz KBPK-R może być wykorzystany jako narzędzie uzupełniające przy ocenie osobowości młodzieży, pozwalające na wzbogacenie informacji o wielowymiarowym funkcjonowaniu osoby badanej. Może być przydatny w diagnozie zarówno z obszaru psychologii klinicznej, jak i sądowej, a także w diagnozie edukacyjnej i resocjalizacyjnej.

Materiały:

  • Komplet (podręcznik, zestaw kwestionariuszy, zestaw arkuszy obliczeniowych)
  •  Podręcznik
  •  Ark. instrukcja (25 egz.)
  •  Ark. obliczeniowy (25 egz.)


Zobacz ulotkę

Cennik testów ważny od dnia 1.07.2022 r. do dnia 31.12.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
255.76zł
277.98zł
-
277.98zł
203.36zł
213.53zł
5%
213.53zł
30.42zł
37.42zł
23%
37.42zł
21.98zł
27.03zł
23%
27.03zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu