KSIĄŻKI: Niepełnosprawność, specjalne potrzeby

Wyświetl:
Sortuj według:

 

Dziecko i jego środowisko. Wyzwania pediatrii w XXI wieku-wady wrodzone u dzieci.Problem kliniczny, psychologiczny i socjoekonomiczny

„Dziecko i jego środowisko" to seria wydawnicza, w której każdy z tomów poświęcony jest jakiejś grupie tematów związanych z szeroko pojętym zdrowiem dzieci - fizycznym lub psychicznym, profilaktyce zdrowotnej, a także pomocy dzieciom chorym i ich rodzinom. Autorami są zarówno lekarze, pielęgniarki, jak również pedagodzy i psycholodzy. Ukazuje się od 2005 r., z częstotliwością jednej książki ...

25.00zł

 

Dziecko niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu. Wyd.2 uzup.

Książka skierowana przede wszystkim do nauczycieli i wychowawców stykających się w swojej codziennej pracy z dziećmi specjalnej troski. Praca ta ma pomóc ludziom opiekującym się tymi dziećmi lepiej je zrozumieć i pokierować ich rozwojem. Autorzy nakreślili obraz dziecka obarczonego schorzeniem powodującym deformację narządu ruchu oraz obraz jego psychiki pozostający w bardzo ścisłym związku ze ...

15.20zł
$nbsp;

 

Dziecko w grupie. Wychowanie przedszkolne w grupie integracyjnej zróżnicowanej wiekowo

Książka adresowana jest przede wszystkim do nauczycieli przedszkoli, którzy pracują z grupą dzieci zróżnicowanych wiekowo lub z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi.

Część I książki to założenia programu - Dziecko w grupie, czyli:•wychowanie przedszkolne - jak je rozumieć i praktykować•autorska koncepcja wychowania przedszkolnego•przedszkole - zróżnicowane ...

31.50zł

 

Dziecko w przestrzeni życia społecznego

W książce można znaleźć odpowiedzi na wiele pytań:- czym jest dzieciństwo? - kiedy dziecko jest twórcą własnego życia?

- jak rozumieć pojęcie "dobro dziecka"?- jakie warunki muszą zapewnić dziecku dorośli, by jego dzieciństwo było szczęśliwe, a wychowanie prawidłowe?

Autorzy podejmują również kwestie sytuacji rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem, jego praw i form pomocy.

37.60zł
$nbsp;

Badania empiryczne uwarunkowań jego percepcji u matek i nauczycieli

Dziecko z dysmorfią twarzy

Książka pozwoli spojrzeć na proces rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na podłożu genetycznym z perspektywy mało do tej pory eksplorowanej, mianowicie cech osobowych rehabilitantów i ich roli w tworzeniu optymalnych relacji z opiekunami dzieci i nimi samymi. Książka dotyka także subtelnego aspektu jakim jest wygląd twarzy dziecka rehabilitowanego. W przekonaniu autora zmieniona twarz może mieć istotny ...

52.00zł

 

Dziecko z niepełnosprawnością wzroku w roli ucznia szkoły ogólnodostępnej, integracyjnej i specjalnej

Efektem kilkuletnich poszukiwań naukowych i badań empirycznych prowadzonych w trakcie studiów doktoranckich, a także zainteresowań bliskich tyflopedagogice stała się empiryczna analiza sytuacji edukacyjnej i społecznej uczniów z niepełnosprawnością wzroku kształcących się w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych oraz specjalnych. Przedmiotem żywych dyskusji, zarówno wśród naukowców, jak i ...

33.60zł
$nbsp;

 

Echa ekspresji. Kulturoterapia w andragogice specjalnej

Terapia i zaburzenia rozwojuAntropologiczne i kulturowe wątki terapii osób z niepełnosprawnościąTerapia przez narrację i pisanie twórcze

31.50zł

 

Edukacja bazalna. Nauczanie i terapia dzieci z głęboką niepełnosprawnością

Konfucjusz mawiał: „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”. Ta myśl przyświeca również twórcom i propagatorom edukacji bazalnej, której głównym założeniem jest właśnie towarzyszenie dziecku w rozwoju, wspieranie go w poznawaniu i doświadczaniu otaczającej rzeczywistości. Nie chodzi tu o bierne przekazywanie wiedzy od nauczyciela do ucznia, ale o jej wspólne ...

39.90zł
$nbsp;

 

Edukacja i rehabilitacja osób z równoczesną słuchowo-wzrokową niepełnosprawnością (surdotyflopedagogika). Wybrane aspekty i obszary

W opracowaniu podjęto próbę nakreślenia współczesnej wizji niepełnosprawności związanej z równoczesnymi, dualnymi zaburzeniami funkcji słuchowych i wzrokowych w wielu kontekstach, wpisanych w paradygmat zarówno medycznej percepcji niepełnosprawności, jak i społecznego podejścia do potrzeb tej kategorii osób. Książka może pomóc w poznaniu istoty, złożoności, możliwości generowanych przez ...

44.80zł

 

Edukacja niesłyszących - wczoraj, dziś i jutro

Monografia ma charakter teoretyczno-praktyczny i jest wyrazem poszukiwań zmian w polskiej surdopedagogice, które wskazują najnowsze kierunki działań na rzecz osób niesłyszących. Dokonujące się zmiany społeczne, w ocenie Autorów, dotyczą koncepcji wybranych teorii i rozwiązań w zakresie rehabilitacji i edukacji osób głuchych, ich miejsca w społeczeństwie. Ze względu na specyfikę omawianych zagadnień ...

37.00zł
$nbsp;

 

Edukacyjne i rehabilitacyjne konteksty rozwoju osób z niepełnosprawnością w różnych okresach ich życia

Ideą tej książki jest ujęcie problematyki osoby z niepełnosprawnością w kontekście biologicznym, psychologicznym i społecznym. Ważne jest nie tylko dostrzeżenie uwarunkowań zaburzeń dzieci, młodzieży i dorosłych, ale również, co wydaje się dzisiaj ważniejsze - zaproponowanie bardziej skutecznych form oddziaływania rewalidacyjnego.Z recenzji prof. zw dr hab. Janiny Wyczesany

14.70zł

 

Edukacyjno-terapeutyczna podróż w lepszą stronę

ublikacja zatytułowana „Edukacyjno-terapeutyczna podróż w lepszą stronę” ukazuje możliwości dokonania zmian w procesie edukacji, terapii i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, chorujących przewlekle, z zaburzeniami rozwojowymi i innymi dysfunkcjami. Tom ten ma stanowić preludium do serii wydawniczej pod redakcją prof. dr hab. Anny Nowak „W Przestrzeni Niepełnosprawności”, w której będą ...

38.00zł
$nbsp;
 

Secondary menu

płatności obsługuje payu