KSIĄŻKI: Psychologia społeczna

Wyświetl:
Sortuj według:

 

Partycypacja wyborcza w Polsce. Perspektywa porównawcza

Polska demokracja znalazła się w kryzysie. Wadliwie działają główne instytucje państwa. Nie są w stanie należycie wypełniać swoich podstawowych funkcji, przez co społeczne zaufanie do nich spada do niepokojąco niskiego poziomu. Jednym z elementów kryzysu jest nikłe uczestnictwo obywateli w demokratycznych procedurach, owocujące poważnym deficytem legitymizacyjnym.

35.70zł

 

Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza.

W książce zawarto wiedzę o przedsiębiorstwie jako organizacji gospodarczej. Przedstawiono w niej wiele pojęć, klasyfikacji i elementów teorii stanowiących podstawę nauki o przedsiębiorstwie. Autorzy skoncentrowali uwagę na:

teoretycznych podstawach funkcjonowania organizacji,

formach i przekształceniach przedsiębiorstw oraz ich otoczeniu,

zasobach i ich znaczeniu w działalności ...

61.95zł
$nbsp;

 

Przejrzeć Anglików. Ukryte zasady angielskiego zachowania

Autor: Fox Kate

Lektura obowiązkowa dla tych, którzy wybierają się do Wielkiej Brytanii, i dla tych, którzy już tam są. Kate Fox interesująco i z dużą dozą angielskiego humoru opisuje, jak Anglicy mówią, jak się ubierają, jak jedzą, piją, pracują, bawią się, robią zakupy, prowadzą samochód, flirtują, kłócą się, stoją w kolejce - i jak na to wszystko narzekają. Z poszczególnych rozdziałów wyłania się ...

47.15zł
$nbsp;

 

Psychologia myślenia spiskowego

Monografia naukowa na temat uwarunkowań, natury i konsekwencji myślenia spiskowego. Autorka opisuje determinanty i mechanizmy tego zjawiska, zajmuje się m.in. zróżnicowaniem rodzajów teorii spiskowych, ich mechanizmami poznawczymi i skutkami, uwzględniając niemal wszystkie badania empiryczne, jakie zrealizowano w tej dziedzinie i prezentując wyniki własnych badań. Szuka odpowiedzi na pytanie, czy ...

24.00zł

 

Psychologia organizacji i zarządzania

Książka opisuje firmę jako strukturę organizacyjną zarządzaną w głównej mierze zasobami ludzkimi. Ową organizację, jaką jest każdy zakład pracy autor ujmuje z trzech perspektyw: jednostkowej, grupowej i systemowej.

63.00zł
$nbsp;

 

Psychologia pracy. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Kluczowe myśli książki skupione zostały wokół następującej problematyki: - znaczenie pracy w życiu człowieka, - sytuacje trudne i zjawiska dysfunkcjonalne w środowisku pracy (m.in. stres, bezrobocie, wypalenie zawodowe, mobbing, pracoholizm), - człowiek jako podmiot sytuacji pracy (ze zwróceniem uwagi na zasadnicze zmienne psychologiczne warunkujące skuteczność działania jednostki w sytuacji pracy), - ...

45.00zł

 

Psychologia społeczna

Profesor Bogdan Wojciszke, psycholog o światowej renomie, napisał podręcznik do psychologii społecznej, jakiego jeszcze w Polsce nie było. Książka obejmuje wszystkie klasyczne zagadnienia składające się na tę dyscyplinę oraz zagadnienia relatywnie nowe, takie jak kwestie różnic płci, nowych mediów, miłości i władzy.Napisana jasnym i barwnym językiem skupia się na prawidłowościach rządzących ludzką ...

92.40zł
$nbsp;

 

Psychologia terroryzmu

Książka prezentuje krytyczną analizę obecnego stanu wiedzy i badań dotyczących psychologii terroryzmu. Autor rozważa terroryzm jako proces i bada jego 3 główne fazy: angażowania się, pozostawania zaangażowanym (bycie terrorystą) i odchodzenia od terroryzmu na podstawie przeprowadzonych wywiadów i analiz zeznań.Autor pokazuje osobisty i społeczny kontekst terroryzmu. Prezentuje i wyjaśnia to zjawisko w ...

73.40zł

 

Psychologia tłumu

Studium duszy tłumu, w którym znaleźć można omówienie takich zagadnień jak: - ogólna charakterystyka tłumu - uczucia i moralność tłumu - idee, rozumowanie i wyobraźnia tłumu - religijne formy przekonań tłumu - poglądy i wierzenia tłumu - klasyfikacja i opis różnych kategorii tłumów

10.50zł
$nbsp;

 

Psychologia wpływu mediów. Wybrane teorie, metody, badania

Książka odpowiada na rosnące zainteresowanie problematyką mediów masowych, zwłaszcza zainteresowanie skutkami i mechanizmami ich działania.W publikacji zaprezentowano dziesięć różnych zagadnień , skoncentrowanych wokół trzech głównych problemów: mechanizmów wpływu, specyfiki działania telewizji oraz skutków wpływu mediów na wybrane dziedziny aktywności młodych użytkowników.Książka została ...

31.29zł

 

Psychologia wsparcia dla nowej Europy. Polacy wobec referendum akcesyjnego 2003

Niniejsza monografia jest zwięzłym opracowaniem dużego projektu badawczego, jakby nieproporcjonalnie skurczonym w świetle przeprowadzonych badań empirycznych i analiz statystycznych. Mam nadzieję, że przedstawione wyniki i krótkie ich interpretacje pozwolą Czytelnikowi wyrobić sobie zdanie co do znaczenia psychologicznych czynników związanych z zajęciem postawy wobec wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. ...

29.40zł
$nbsp;
 

Secondary menu

płatności obsługuje payu