KSIĄŻKI: Psychologia społeczna

Wyświetl:
Sortuj według:

 

Konflikty międzygrupowe. Przejawy, źródła i metody rozwiązywania

Konflikty polityczne są zjawiskiem tyleż nieuchronnym, co ważnym społecznie. Tak więc z zadowoleniem należy powitać oryginalne opracowania dotyczące tej teoretycznie i praktycznie ważkiej problematyki rozważanej w kontekście polskiego społeczeństwa. Książka składa się z 20 rozdziałów, których autorami są psychologowie społeczni, a po części także politolodzy. Tematyka rozdziałów obejmuje bardzo ...

40.95zł

 

Machiavelli w Brukseli. Sztuka lobbingu w Unii Europejskiej

Lektura obowiązkowa nie tylko dla polskich urzędników, ale dla wszystkich osób zawodowo zajmujących się problematyką europejską."Praca porusza niezmiernie ważny temat, słabo rozpoznany na gruncie polskim, dlatego też inicjatywa wypełnienia luki w tej dziedzinie zasługuje na wysoką ocenę. Luka polega na tym, że na gruncie polskim słaba jest znajomość dwóch zasadniczych instytucji które współtworzą ...

93.45zł
$nbsp;

 

Manipulacja w polityce, w reklamie, w miłości

Przebiegłość to cecha tak stara jak gatunek ludzki, była potrzebna myśliwemu, wojownikowi, władcy. Współczesna jej odmiana - manipulacja - jest nadal w cenie. Z manipulacjami stykamy się dziś w bardzo wielu sytuacjach życia codziennego: przeżywając zawód miłosny, tracąc pieniądze, a także kiedy widzimy reklamę, która budzi wątpliwości. W książce dokonano przeglądu różnych sposobów manipulacji ...

24.90zł

 

Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej

Kompendium wiedzy o komunikowaniu się między ludźmi pisane z perspektywy psychologicznej, a także socjokulturowej i filozoficznej. Zawiera bogaty wybór tekstów naukowych oraz popularnonaukowych z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej.W książce omówiono:- rozwijanie umiejętności posługiwania się słowem,- docieranie do tajemnicy twórczej mocy języka,- interpretację zachowań niewerbalnych, mowę ...

69.00zł
$nbsp;

 

Mowa ciała. Jak ją odczytywać i właściwie z niej korzystać

Dokładne zrozumienie, w jaki sposób naprawdę się komunikujemy, pomoże nam lepiej wyrazić siebie; doprowadzi do bardziej owocnych, pełniejszych relacji, a co za tym idzie do bardziej harmonijnego i szczęśliwego życia. Ta książka jest właśnie o tym.Wszyscy widzimy znaki ciała, a jednak nie w pełni doceniamy wagę komunikacji niewerbalnej, istotnie wpływającej na nasze postrzeganie innych ludzi oraz na nasz ...

19.95zł

 

Nauka komunikowania się w grupie przedszkolnej.

Książka zawiera 52 konspekty praktycznych zajęć, których celem jest stworzenie okazji do nauki komunikowania się w grupie. Ćwiczenia ułatwią dzieciom nawiązywanie kontaktów, wymianę doświadczeń i umocnią nawyki wspólnego działania.

29.40zł
$nbsp;

 

Oblicza globalizacji

Książka „Oblicza globalizacji” pokazuje liczne aspekty życia, które istotnie się zmieniły i nadal będą się zmieniać pod wpływem procesu globalizacji. Autorka dowodzi, że nieodparta siła tego procesu będzie odczuwalna wszędzie – w miejscu pracy, w wiejskiej zagrodzie, w supermarkecie, w centrum handlowym, w banku, w szpitalu, w szkole i na łonie przyrody. Jako psycholog społeczny Wosińska wyjaśnia, ...

59.00zł
$nbsp;

 

Obraz w relacjach społecznych

Świat obrazów - w postaci rzeźby, architektury, malarstwa, przekazów telewizyjnych i komputerowych - wymaga refleksji i socjologicznej analizy. Publikacja ta w przystępnej formie prezentuje problem szeroko rozumianego obrazu w świetle katolickiej nauki społecznej. Książka stanowi drugą część serii poświęconej środkom masowego przekazu (cz. I - Słowo w relacjach społecznych).

67.20zł

 

Od skarpetek Tyrmanda do krawata Leppera. Psychologia stroju dla średnio zaawansowanych

Książka, w której ubiór człowieka potraktowany został jako złożony komunikat, którego nie sposób zrozumieć bez odwołań do indywidualnej biografii oraz kontekstu kulturowego i historycznego

32.55zł
$nbsp;

 

Odkrywanie podmiotowości. Podręcznik dla trenerów

Książka jest prezentacją szczególnego sposobu podejścia do procesu edukacji – jego podstawą jest wspieranie podmiotowego rozwoju studenta, mające swe źródła w koncepcjach filozoficznych. Jest to propozycja dla pedagogów, trenerów, wychowawców, animatorów oraz wszystkich tych osób, które zajmują się edukacją i kształtowaniem postaw, i chcieliby poszerzyć swą wiedzę o nowe spojrzenia, rozumienia i ...

15.75zł

 

Osobowościowe uwarunkowania postaw pracowników domów pomocy społecznej wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.

Osoby chore psychicznie po przebytym leczeniu szpitalnym często doświadczają różnych trudności w powrocie do pełnionych wcześniej ról społecznych. Wiele z nich podejmuje decyzję o nieinformowaniu znajomych, a także pracodawców, o pobycie w szpitalu psychiatrycznym, gdyż obawia się społecznego napiętnowania. Niektóre środowiska nadal reagują na chorych psychicznie w sposób nieadekwatny, emocjonalnie. ...

36.75zł
$nbsp;
 

Secondary menu

płatności obsługuje payu