KSIĄŻKI: Wartości

Wyświetl:
Sortuj według:

 

Myślenie według wartości

Tom szkiców ks. Józefa Tischnera z lat 70, popularyzujących dorobek wybranych współczesnych filozofów, a zarazem zawierających zręby jego własnego myślenia filozoficznego. Celem Tischnera było przede wszystkim przerzucenie kładek pomiędzy chrześcijaństwem a myślą współczesną. Równocześnie akcentował potrzebę tworzenia filozofii, która byłaby odpowiedzią na polskie doświadczenia ostatnich ...

49.90zł

O mediach i etyce dziennikarskiej

Na rynku wartości

Książka Jerzego Jastrzębskiego zainteresuje nie tylko aktualnych i przyszłych dziennikarzy, ale również - należy mieć nadzieję - liczne rzesze czytelników współczesnej prasy i różne kategorie „konsumentów" mediów wszelakich, a elektronicznych przede wszystkim. Autor z ogromną kompetencją i dużą swadą mówi o kwestiach od lat go pasjonujących; różnych aspektach pracy tych dziennikarzy, którzy w ...

26.25zł
$nbsp;

 

Nauczyciel i uczeń. Interakcje a wartości w klasie szkolnej. Analiza etnograficzna.

Książka podejmuje aktualną z pedagogicznego punktu widzenia tematykę odnoszącą się do reguł rządzących rzeczywistością szkoły rozumianej nie tylko jako środowisko wychowawcze, ale i system społeczno-kulturowy. Celem pracy było ustalenie wpływu interakcji i wartości w ich obrębie zawartych na kształtowanie się samoświadomości uczniów liceum, procesu nabywania wyobrażeń o świecie społecznym i ...

15.75zł

W poszukiwaniu punktu odniesienia

O autorytecie

Program VII Dni Tischnerowskich, które odbyły się w maju 2007 roku, obejmował m.in. wygłoszony przez prof. Rocco Buttiglione wykład z cyklu Colloquia Tischneriana (Osobowy charakter prawdy) oraz Laboratorium Filozoficzne Młodych (Kryzys autorytetu?) zorganizowane przez Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie. Opublikowane w niniejszej książce teksty wzbogacono o zbiór artykułów poświęconych zagadnieniu ...

31.50zł
$nbsp;

 

O wartościach czyli Rady nie od parady III

Moi drodzy!To wartości wpływ największy na uczynki nasze mają,są powodem naszych działań i wszystkiemu sens nadają.A więc dbajmy o wartości i pilnujmy należycie,byśmy zawsze w zgodzie z nimi budowali nasze życie.Małgorzata Strzałkowska

26.90zł

 

O wartościach w sztuce leczenia

Książka zawiera filozoficzne refleksje odnoszące się do zagadnień wartości etycznych, moralno-osobowych i częściowo estetycznych w sztuce leczenia. Uświadamiają konieczność odwołania się tejże sztuki do aksjologicznej struktury rzeczywistości oraz wprowadzania jej do praktycznego scenariusza. Przedstawione wnioski stanowią zachętę do dalszych dociekań, a nawet proponują nowe, interdyscyplinarne ...

19.95zł
$nbsp;

 

Odłóż tę książkę i zrób coś dobrego. S. Małgorzata Chmielewska

Idź i zrób!

Nie znajdziesz tu gładkich słów i okrągłych zdań, które niczego w tobie nie zmienią. Siostra Małgorzata Chmielewska wprost i bez patosu mówi o miłosierdziu w praktyce i prawdziwym życiu chrześcijańskim:› pieniądze, które trzymasz na koncie, nie należą tylko do ciebie, więc podziel się nimi› jeśli na serio szukasz Boga, zadbaj o Jego ludzi, niezależnie od tego, ...

29.90zł

Ludzkie transformacje

Odrodzenie człowieczeństwa

Drugi tom omawiający fenomen człowieczeństwa z perspektywy interdyscyplinarnej podejmuje głównie tematy związane z przemianą osobowości w procesie wychowania, uwarunkowaniami stawianymi przez społeczeństwo informatyczne, rolą humanistycznego systemu wartości i dialogu płci.

 

 

56.70zł
$nbsp;

 

Patriotyzm, etnocentryzm, nacjonalizm. Perspektywa makropsychologiczna

Patriotyzm. Etnocentryzm. Nacjonalizm. Te trzy pojęcia wyznaczają w naukach społecznych kierunki refleksji teoretycznej i badań w dziedzinie szeroko rozumianych postaw narodowych. Ich wspólnym mianownikiem jest świadomość przynależności do określonej grupy narodowej i wynikające z tego poczucie grupowej identyfikacji.

Przynależność do grup etnicznych i narodowych, wraz z rozległym ...

49.00zł

 

Pokochać życie i jego niespodzianki

Autor przez pryzmat własnych doświadczeń pisze o wszystkim, co warto docenić w każdym kolejnym dniu, który dano nam przeżyć.

14.60zł
$nbsp;

 

Preferencje ładów normatywnych w postawach kobiet wobec wartości w Polsce na przełomie XX i XXI wieku

Niniejszą rozprawę można czytać na trzech poziomach. Po pierwsze, jest to praca o współczesnym polskim społeczeństwie dotycząca przemian norm i wartości. Jej celem jest próba demaskowania oraz interpretacji niespójności czy wręcz sprzeczności [...] związanych z współwystępowaniem zróżnicowanych tendencji społeczno-kulturowych, które w terminologii R. Ingleharta określić można mianem ...

31.50zł

W kręgu myśli Edmunda Husserla i Romana Ingardena

Problemy doświadczania i istnienia wartości

W dwudziestowiecznej refleksji filozoficznej odnajdujemy wielorakie próby konkretyzacji twierdzenia o "zagubieniu wartości". Stała się ona tyglem aksjologicznym, w którym jedni próbowali przywrócić utracony ład, inni obalali "urojone porządki". Co oznacza permanentnie konstatowany "kryzys wartości"? Czy nie jest nadużyciem semantycznym? Część pierwsza książki ujawnia źródła inspiracji stanowione ...

29.40zł
$nbsp;
 

Secondary menu

płatności obsługuje payu