KSIĄŻKI: Media, media społecznościowe

Wyświetl:
Sortuj według:

 

Etyka mediów

Normy etyczne funkcjonowania mediów są w zasadzie znane. Podają je liczne podręczniki i kodeksy etyki dziennikarskiej. Celem niniejszej pracy jest wskazanie trudności, na jakie napotyka realizacja tych norm w praktyce. Co ważne, etyka mediów nie może sprowadzać się jedynie do zbioru zasad. Przy ich ustalaniu i ocenie sku

31.00zł

Konteksty. Koncepcje. Kontrowersje

Etyka public relations

Rola public relations we współczesnych systemach profesjonalnej komunikacji publicznej konsekwentnie wzrasta. Zjawisko to budzi rozmaite reakcje: z jednej strony pozytywne (formułowane zwłaszcza przez teoretyków i praktyków PR), z drugiej —bardziej ostrożne lub wręcz negatywne (wskazujące na zaburzenia sfery publicznej z owego faktu wynikające). Ideą książki jest odniesienie się do owej tendencji i sporów ...

31.00zł
$nbsp;

 

Facebook. Oblicza i dylematy

Autor: Kreft Jan

Facebook. Oblicza i dylematy to książka o „imperium przyjaciół czyniącym świat lepszym”, platformie łączącej ludzi, ale i nietransparentnej korporacji wykorzystującej pracę dwóch miliardów użytkowników w biznesowych celach.Traktujemy Facebook jako wielowymiarowy fenomen, komunikacyjną platformę relacji, prawdziwych i fałszywych „społeczności”, korporację wykorzystującą monopolistyczną ...

39.90zł

 

Facebook. Od portalu społecznościowego do narzędzia polityki

Facebook jest niewątpliwie jednym z najbardziej intrygujących portali społecznościowych, dostępnym dla niespotykanego dotąd w dziejach ogromnego grona użytkowników. Autor wnikliwie przeanalizował większość aspektów dotychczasowej obecności portalu w sieci, z dużą znajomością rzeczy i spraw, opisując nie tylko genezę jego powstania, ale także kontekst historyczny otoczenia sieciowego w innych ...

31.50zł
$nbsp;

 

Fast food dla mózgu czyli telewizja i okolice

W ostatnich dziesięcioleciach telewizja odegrała zasadniczą rolę w rewolucji, która dokonała się w dziedzinie środków przekazu. Dla wielu rodzin jest dziś podstawowym źródłem bieżących wiadomości, wiedzy i rozrywki, kształtuje opinie, postawy i system wartości. Zajmuje w naszym życiu nie tylko dużo miejsca, lecz przede wszystkim zajmuje miejsce ważne. Stawia przed nami coraz większe wyzwania. Dlatego ...

16.80zł

 

Fenomen ekshibicjonizmu w telewizji

Kiedy w kwietniu 2001 roku program „Big Brother” pojawił się w telewizji, w czasopismach rozpisywano się na temat tego, jakie skutki może mieć jego emisja. Opinie pejoratywne stanowiły zdecydowaną większość. Gdy „narodowa debata” ucichła program „Wielki Brat” doczekał się licznego rodzeństwa. Przedmiotem analizy w prezentowanej publikacji są programy typu reality show oraz ...

24.70zł
$nbsp;

Interpretacje socjologiczne i kulturowe

Fenomen telewizji

Pani dr Małgorzata Bogunia-Borowska przyzwyczaiła swoich czytelników do tego, że prowadzi bardzo rzetelny i wiarygodny wywód naukowy, a jednocześnie ujmuje go w atrakcyjnej formie językowej. W przypadku jej kolejnej autorskiej książki, zatytułowanej Fenomen telewizji. Interpretacje socjologiczne i kulturowe, przypuszczenia te uzyskują nie tylko potwierdzenie, ale zrealizowane są na najwyższym poziomie.W tej ...

37.80zł

 

Film, telewizja i komputery w edukacji humanistycznej. O audiowizualnych tekstach kultury - książka + CD
W książce zaprezentowano miejsce i rolę tekstów audiowizualnych we współczesnej kulturze. Autorka starała się omówić teorię mediów na prostych lub ciekawych przykładach, przy czym wywód naukowy został zilustrowany czytelnymi zdjęciami lub fragmentami ekranów pochodzącymi z różnych programów multimedialnych. W tekście ważnym elementem jest prezentacja programów i przedmiotów, które stanowią dziś ...
14.40zł
$nbsp;

Fotografia i fotoblogerzy w kulturze konsumpcyjnej

Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu

Jedna z pierwszych w polskiej humanistyce monografia zjawiska cyfrowych obrazów w Sieci. Autor przedstawia nowy społeczny status fotografii, powstający za sprawą wprowadzenia jej do Sieci i digitalizacji, oraz pokazuje jak zmiany zachodzące w tym medium wpływają na ludzkie interakcje. Zauważa, że konsekwencje mariażu kultury konsumpcyjnej i fotografii cyfrowej są nieokreślone w swoich społeczno-kulturowych ...

36.75zł

 

Fotograficzne gatunki dziennikarskie. Podręcznik akademicki.

Kompendium informacji o fotograficznych gatunkach dziennikarskich, próba ich systematyki i interpretacji. Książka jest trzecią po "Gatunkach dziennikarskich" i "Mediach na rynku" publikacją w serii "Edukacja medialna. Podręcznik akademicki".

23.63zł
$nbsp;

 

Gadżety popkultury. Społeczne życie przedmiotów

Zbiór artykułów prezentujących wybrane, charakterystyczne dla współczesności przedmioty w świetle historii, estetyki i praktyk społecznych. Autorzy starają się udowodnić, że rzeczy, przedmioty czy towary, nie tylko sytuują jednostkę w społeczeństwie, ale stanowią istotny element jej wizerunku, jako rekwizyty roli społecznej. Książka ukazała się w serii "Popkultura i media"

"Lansując ...

32.55zł

Na przykładzie debaty na Konwencją o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domo

Gender Mainstreaming w polskim dyskursie medialnym (wyd. pol.-ang.)

Część IMarta Majorek Droga do powstania Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej Marta du Vall Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej w świetle polskiego prawa i statystyk Justyna Wojniak Edukacja dla eliminowania przemocy – polityka edukacyjna Rady Europy w świetle Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy ...

49.90zł
$nbsp;
 

Secondary menu

płatności obsługuje payu