IZZ - Inwentarz Zachowań Zdrowotnych

Autor:
Zygfryd Juczyński
Wiek:
Dorośli
Procedura:
Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu - przeciętnie 5 minut
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie, socjologowie, pedagodzy, psychoterapeuci, personel medyczny, pracownicy ochrony i promocji zdrowia (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych, socjologicznych, pedagogicznych, medycznych lub ochrony i promocji zdrowia)
Kategoria testu:
A

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Narzędzie jest częścią zbioru "NPPPZ - Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia" Zygfryda Juczyńskiego.

Opis: Zawiera 24 stwierdzenia opisujące różnego rodzaju zachowania związane ze zdrowiem. Pozwala na uzyskanie ogólnego wskaźnika nasilenia zachowań zdrowotnych, a także wyników odnoszących się do poszczególnych kategorii tych zachowań ((nawyki żywieniowe, zachowania profilaktyczne, pozytywne nastawienia psychiczne, praktyki zdrowotne).

Rzetelność: Zgodność wewnętrzna IZZ ustalona na podstawie alfa Cronbacha wynosi 0,85 dla całego Inwentarza, zaś dla jego czterech podskal mieści się w granicach od 0,60 do 0,65. Rzetelność oceniana metodą test-retest (po sześciu tygodniach) wyniosła 0,88.

Trafność: Trafność teoretyczną oceniano korelując wyniki IZZ z wynikami w testach mierzących zmienne, które powinny mieć związek z zachowaniami zdrowotnymi (poczucie własnej skuteczności mierzone GSES, nastawienie optymistyczne mierzone LOT, wewnętrzne umiejscowienie kontroli zdrowia mierzone MHLC). Trafność inwentarza potwierdzają również, zgodne z oczekiwaniami, wyniki w przebadanych grupach chorych.

Normy: Stenowe dla wyniku ogólnego, oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, średnie i odchylenia standardowe dla wyników w skalach. Średnie podano też dla dwóch grup zawodowych (studentki i nauczycielki w szkołach podstawowych) oraz pięciu grup klinicznych: diabetyków, pacjentów dializowanych, mężczyzn po zawale, kobiet w ciąży powikłanej, kobiet w okresie menopauzy.

Zastosowanie: IZZ przeznaczony jest do badania zdrowych i chorych osób dorosłych. Uzyskane wyniki mogą służyć pomocą w programowaniu działań profilaktycznych, ustalaniu kierunków modyfikacji zachowań i monitorowaniu zmian w praktykach zdrowotnych.

Cennik testów ważny od dnia 4.07.2021 r. do dnia 30.12.2021 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
19.11zł
23.50zł
23%
23.50zł
191.44zł
201.01zł
5%
201.01zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu