INTE - Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE

Autorzy testu:
N. S. Schutte, J. M. Malouff, L. E. Hall, D. J. Haggerty, J. T. Cooper, Ch. J. Gloden, L. Dornheim
Polska adaptacja:
Anna Ciechanowicz, Aleksandra Jaworowska, Anna Matczak (2000)
Autorzy podręcznika:
Aleksandra Jaworowska, Anna Matczak (2008)
Wiek:
Młodzież, dorośli.
Procedura:
Badanie grupowe lub indywidualne; bez ograniczenia czasu - przeciętnie 10 minut
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych); pedagodzy, lekarze, promocja zdrowia, socjolodzy - po odbyciu szkolenia
Kategoria testu:
B2

Kwestionariusz służy do pomiaru inteligencji emocjonalnej, rozumianej jako zdolność do rozpoznawania, rozumienia i kontrolowania własnych oraz cudzych emocji, a także zdolność do efektywnego wykorzystywania emocji w kierowaniu własnym oraz cudzym działaniem.

Uwaga! W sprzedaży jest już drugie wydanie podręcznika zawierające nowe, opracowane w 2005 roku normy, oraz aktualne dane na temat rzetelności narzędzia. Informacje na temat trafności polskiej wersji INTE zostały znacznie wzbogacone o wyniki wielu różnych badań prowadzonych przy użyciu tego narzędzia. Nowością tego wydania jest stworzenie możliwości osobnego uwzględniania przy ocenie inteligencji emocjonalnej dwu jej komponentów: zdolności do wykorzystywania emocji i zdolności do rozpoznawania emocji (normy stenowe). Znacznie poszerzono też wprowadzenie teoretyczne, uzupełniając je o nową wiedzę nagromadzoną w ciągu ostatnich lat. Sam kwestionariusz INTE pozostał niezmieniony.

Opis: INTE składa się 33 pozycji o charakterze samoopisowym, których prawdziwość w stosunku do własnej osoby badany ocenia na pięciostopniowej skali.

Rzetelność: zadowalająca zgodność wewnętrzna oraz stabilność bezwzględna.

Trafność: wykazana na podstawie analizy różnic międzygrupowych oraz na podstawie korelacji wyników INTE i innych narzędzi do pomiaru inteligencji, osobowości oraz kompetencji społecznych.

Normy: dla uczniów gimnazjów, szkół średnich, studentów i osób dorosłych w wieku 15 -19 lat oraz dla dorosłych w wieku 20-54 lat (próby ogólnopolskie).

Zastosowanie: przede wszystkim do celów badawczych.


Dowiedz się więcej o szkoleniach, których zaliczenie pozwoli osobie nie będącej psychologiem na nabycie tego testu.

 

Cennik testów ważny od dnia 1.07.2020 r. do dnia 30.12.2020 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
175.90zł
186.61zł
-
186.61zł
165.26zł
173.52zł
5%
173.52zł
10.64zł
13.09zł
23%
13.09zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu