INTE - Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE

Autorzy testu:
N. S. Schutte, J. M. Malouff, L. E. Hall, D. J. Haggerty, J. T. Cooper, Ch. J. Gloden, L. Dornheim
Polska adaptacja:
Anna Ciechanowicz, Aleksandra Jaworowska, Anna Matczak (2000)
Autorzy podręcznika:
Aleksandra Jaworowska, Anna Matczak (2008)
Wiek:
Młodzież, dorośli.
Procedura:
Badanie grupowe lub indywidualne; bez ograniczenia czasu - przeciętnie 10 minut
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych); pedagodzy, lekarze, promocja zdrowia, socjolodzy - po odbyciu szkolenia
Kategoria testu:
B2

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Kwestionariusz służy do pomiaru inteligencji emocjonalnej, rozumianej jako zdolność do rozpoznawania, rozumienia i kontrolowania własnych oraz cudzych emocji, a także zdolność do efektywnego wykorzystywania emocji w kierowaniu własnym oraz cudzym działaniem.

Uwaga! W sprzedaży jest już drugie wydanie podręcznika zawierające nowe, opracowane w 2005 roku normy, oraz aktualne dane na temat rzetelności narzędzia. Informacje na temat trafności polskiej wersji INTE zostały znacznie wzbogacone o wyniki wielu różnych badań prowadzonych przy użyciu tego narzędzia. Nowością tego wydania jest stworzenie możliwości osobnego uwzględniania przy ocenie inteligencji emocjonalnej dwu jej komponentów: zdolności do wykorzystywania emocji i zdolności do rozpoznawania emocji (normy stenowe). Znacznie poszerzono też wprowadzenie teoretyczne, uzupełniając je o nową wiedzę nagromadzoną w ciągu ostatnich lat. Sam kwestionariusz INTE pozostał niezmieniony.

Opis: INTE składa się 33 pozycji o charakterze samoopisowym, których prawdziwość w stosunku do własnej osoby badany ocenia na pięciostopniowej skali.

Rzetelność: zadowalająca zgodność wewnętrzna oraz stabilność bezwzględna.

Trafność: wykazana na podstawie analizy różnic międzygrupowych oraz na podstawie korelacji wyników INTE i innych narzędzi do pomiaru inteligencji, osobowości oraz kompetencji społecznych.

Normy: dla uczniów gimnazjów, szkół średnich, studentów i osób dorosłych w wieku 15 -19 lat oraz dla dorosłych w wieku 20-54 lat (próby ogólnopolskie).

Zastosowanie: przede wszystkim do celów badawczych.


 ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE:

Szkolenie ze stosowania i interpretacji kwestionariusza INTE odbywa się w ramach szkolenia: IE – Pomiar inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych.

W przypadku użytkowników niebędących psychologami do zakupu INTE niezbędne jest zaliczenie szkolenia z podstaw psychometrii (zakończonego  egzaminem) oraz szkolenia IE – Pomiar inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych (zakończonego pracą zaliczeniową).
Udział psychologa w szkoleniu nie jest konieczny do zakupu testu. Ma na celu zapoznanie się z nowym narzędziem lub rozwinięcie umiejętności związanych ze stosowaniem i interpretacją testu.


Cennik testów ważny od dnia 4.07.2021 r. do dnia 30.12.2021 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
188.22zł
199.68zł
-
199.68zł
176.83zł
185.67zł
5%
185.67zł
11.39zł
14.01zł
23%
14.01zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu