IDS-2-N

Podtytuł: 
Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży Niewidomych i w Wysokim Stopniu Słabowidzących
Autorzy: 
Vera Heyl, Ursula Hofer, Markus Lang, Sylwia Stalmierska, Alexander Grob, Priska Hagmann

Polska adaptacja:
Anna Matczak, Aleksandra Jaworowska, Diana Fecenec, Joanna Niedziela, Sylwia Stalmierska

IDS-2-N stanowi wersję IDS-2 przeznaczoną dla osób niewidomych. Zadania, których wykonanie w IDS-2 angażowało percepcję wzrokową, zostały zamienione na zadania angażujące percepcję dotykową. IDS-2-N, podobnie jak IDS-2, pozwala na ocenę inteligencji oraz funkcji wykonawczych, a także na ocenę czterech rodzajów kompetencji: umiejętności psychomotorycznych, kompetencji społeczno-emocjonalnych, kompetencji szkolnych oraz postawy wobec pracy.

IDS-2-N jest narzędziem przeznaczonym do badań indywidualnych osób niewidomych lub o wysokim stopniu słabowzroczności, tzn. ostrości widzenia ≤ 0,05, w wieku 5–20 lat.

Struktura IDS-2-N jest wzorowana na IDS-2 (Grob, Hagmann-von Arx, 2018). Niektóre testy są identyczne w obu tych narzędziach, inne zostały tak zmodyfikowane, by mogły je wykonywać osoby niewidome, a cztery testy ze Skali IDS-2 w ogóle nie zostały ujęte w wersji dla osób niewidomych i w wysokim stopniu słabowidzących. W niektórych testach wykorzystywane pomoce mają dwie wersje: dotykową (wzrok nie jest angażowany w wykonanie) oraz wizualną (wykonanie wymaga posługiwania się wzrokiem). O tym, która wersja pomocy zostanie wykorzystana w badaniu, decydują zawsze preferencje badanego.

W świetle obowiązujących przepisów prawnych (Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10), za słabowidzącą uznaje się osobę, której ostrość wzroku w oku sprawniejszym, mierzona przy zastosowaniu najlepszej możliwej korekcji za pomocą okularów lub soczewek kontaktowych, wynosi od 0,05 do 0,3 (≤ 0,03), lub u której występuje porównywalny stopień ograniczenia możliwości widzenia (np. zawężenie pola widzenia). Osoba o ostrości wzroku wynoszącej od 0,02 do 0,05 (≤ 0,05) określana jest jako w wysokim stopniu słabowidząca, a osoba o ostrości wzroku mniejszej niż 0,02 jako osoba niewidoma.

Zgodnie z tym podziałem IDS-2-N to wersja testu dostosowana do potrzeb osób niewidomych oraz o wysokim stopniu słabowzroczności, tzn. ostrości widzenia ≤ 0,05. Dla osób o słabowzroczności w stopniu umiarkowanym lub lekkim, tzn. o ostrości wzroku wynoszącej od 0,3 do nie więcej niż 0,05, zostanie w przyszłości przygotowana kolejna wersja testu: IDS-2-S.

IDS-2-N etapy produkcja pomocy

wróć

Secondary menu

płatności obsługuje payu