IAS Interpersonalne Skale Przymiotnikowe Jerry’ego S. Wigginsa

Autor:
Jerry S. Wiggins
Polska adaptacja i podręcznik:
Andrzej E. Sękowski, Waldemar Klinkosz
Wiek:
Dorośli
Procedura:
Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu, przeciętnie 10-15 minut
Użytkownicy testu:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria testu:
C

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Opis: Jest to narzędzie samoopisowe służące do pomiaru cech, które charakteryzują człowieka w relacjach z innymi ludźmi. Składa się z 64 przymiotników; zadaniem badanego jest określenie dokładności – w skali od 1 do 8, z jaką każdy z tych przymiotników opisuje go jako osobę. IAS obejmuje osiem skal odpowiadających ośmiu wymiarom uporządkowanych kołowo na modelu uwzględniającym dwie szersze dymensje transakcji interpersonalnych: dominację i wsparcie. W efekcie uzyskuje się profil interpersonalny charakteryzujący badanego na wymiarach: Pewny siebie-dominujący, Arogancki-wyrachowany, Zimny-nieczuły, Powściągliwy-introwertywny, Niezdecydowany-uległy, Niezarozumiały-szczery, Ciepły-zgodny oraz Towarzyski-ekstrawertywny. Ponadto określić można typ interpersonalny badanego i intensywność, z jaką się ten typ przejawia.

Rzetelność: Wysoka lub zadowalająca zgodność wewnętrzna skal: współczynniki alfa Cronbacha w przedziale 0,77-0,90.

Trafność: Za trafnością polskiej wersji IAS przemawiają zgodne z oczekiwaniami korelacje poszczególnych skal z kompetencjami społecznymi, ustosunkowaniami interpersonalnymi, cechami osobowości mierzonymi NEO-PI-R oraz EPQ-R, stylami radzenia obie ze stresem, samooceną, motywacją osiągnięć i innymi zmiennymi osobowościowymi. Satysfakcjonująca okazała się też trafność czynnikowa narzędzia.

Normy: Normy tenowe oparte są na podstawie badania 4760 osób. Ze względu na stwierdzone różnice związane z płcią i wiekiem opracowano osobne tabele norm dla ośmiu grup: studiujących kobiet w wieku 18-28 lat, studiujących mężczyzn w wieku 18-28 lat, pracujących kobiet w wieku 18-30 lat, pracujących mężczyzn w wieku 18-30 lat, pracujących kobiet w wieku 31-40 lat, pracujących mężczyzn w wieku 31-40 lat, pracujących kobiet w wieku 41-70 lat, pracujących mężczyzn w wieku 41-70 lat.

Zastosowanie: IAS pozwala na diagnozę uwzględniającą typowy rodzaj zachowań interpersonalnych. Jest narzędziem umożliwiającym charakteryzowanie dynamiki relacji, jakie mają miejsce w różnego rodzaju grupach czy zespołach, a także w rodzinie. Pozwala też określić możliwe problemy interpersonalne i zagrażające zaburzenia osobowości.

Materiały:

  • Komplet (podręcznik oryginalny, podręcznik polski, po 25 egz. arkuszy testowych, arkuszy wyników i słowników)
  • Podręcznik oryginalny
  • Podręcznik - polska adaptacja
  • Arkusze testowe (25 egz.)
  • Arkusze wyników (25 egz.)
  • Słownik (25 egz.)

 

Zobacz ulotkę

Cennik testów ważny od dnia 1.01.2022 r. do dnia 30.06.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
343.26zł
372.07zł
-
372.07zł
78.99zł
82.94zł
5%
82.94zł
199.59zł
209.57zł
5%
209.57zł
19.11zł
23.51zł
23%
23.51zł
26.46zł
32.54zł
23%
32.54zł
19.11zł
23.51zł
23%
23.51zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu