FROSTIG - Test Rozwoju Percepcji Wzrokowej Frostig

Autor testu:
Marianna Frostig
Polska standaryzacja:
Ewa Pietsch-Szurek, Barbara Szmigielska-Siuta, Jerzy Siuta (1999)
Wiek:
Dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.
Procedura:
Dzieci młodsze - badanie indywidualne, przeciętnie 30-45 minut; dzieci starsze - badanie grupowe, przeciętnie 60 minut
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych); pedagodzy - po odbyciu szkolenia
Kategoria testu:
B2

Niewerbalny test służący do badania poziomu rozwoju percepcji wzrokowej.

Opis: test składa się z 72 prób rysunkowych zgrupowanych w pięciu podtestach badających koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzeganie figury i tła, stałości kształtu, położenia figur, stosunków przestrzennych.

Rzetelność: zadowalająca zgodność wewnętrzna i stabilność bezwzględna.

Trafność: zadowalająca trafność czynnikowa.

Normy: dla dzieci od 4. do 8. roku życia.

Zastosowanie: ocena poziomu percepcji wzrokowej i wiążącej się z nią dojrzałości szkolnej, diagnoza zaburzeń motorycznych u dzieci.

Uwaga! Do ćwiczeń z dziećmi wykazującymi deficyty w sferze analizatora wzrokowego służy program M. Frostig, D. Horne'a: Wzory i Obrazki. Program Rozwijający Percepcję Wzrokową.

 

SZKOLENIE ze stosowania i interpretacji testu FROSTIG.

Dowiedz się więcej o szkoleniach, których zaliczenie pozwoli osobie nie będącej psychologiem na nabycie tego testu.

 

Cennik testów ważny od dnia 1.07.2020 r. do dnia 30.12.2020 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
214.41zł
263.72zł
23%
263.72zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu