FROSTIG - Test Rozwoju Percepcji Wzrokowej Frostig

Autor testu:
Marianna Frostig
Polska standaryzacja:
Ewa Pietsch-Szurek, Barbara Szmigielska-Siuta, Jerzy Siuta (1999)
Wiek:
Dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.
Procedura:
Dzieci młodsze - badanie indywidualne, przeciętnie 30-45 minut; dzieci starsze - badanie grupowe, przeciętnie 60 minut
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych); pedagodzy - po odbyciu szkolenia
Kategoria testu:
B2

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Niewerbalny test służący do badania poziomu rozwoju percepcji wzrokowej.

Opis: test składa się z 72 prób rysunkowych zgrupowanych w pięciu podtestach badających koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzeganie figury i tła, stałości kształtu, położenia figur, stosunków przestrzennych.

Rzetelność: zadowalająca zgodność wewnętrzna i stabilność bezwzględna.

Trafność: zadowalająca trafność czynnikowa.

Normy: dla dzieci od 4. do 8. roku życia.

Zastosowanie: ocena poziomu percepcji wzrokowej i wiążącej się z nią dojrzałości szkolnej, diagnoza zaburzeń motorycznych u dzieci.

Uwaga! Do ćwiczeń z dziećmi wykazującymi deficyty w sferze analizatora wzrokowego służy program M. Frostig, D. Horne'a: Wzory i Obrazki. Program Rozwijający Percepcję Wzrokową.

 

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą wersją popularnego Testu Rozwoju Percepcji Wzrokowej Marianne Frostig: DTVP-3. Konstrukcja narzędzia w stosunku do dotychczas dostępnej wersji uległa znacznej modyfikacji, co istotnie poprawiło możliwość oceny funkcjonowania percepcyjnego dziecka.

Więcej informacji

 

Szkolenie ze stosowania i interpretacji Testu Rozwoju Percepcji Wzrokowej DTVP-3 jest w przygotowywaniu.


Cennik testów ważny od dnia 1.01.2022 r. do dnia 30.06.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
229.41zł
282.18zł
23%
282.18zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu