FCZ-KT - Formalna Charakterystyka Zachowania - Kwestionariusz Temperamentu

Autorzy:
Bogdan Zawadzki, Jan Strelau (1997)
Wiek:
Młodzież, dorośli
Procedura:
Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu, przeciętnie 30 minut
Użytkownicy testu:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria testu:
C

Kwestionariusz do diagnozy podstawowych, biologicznie zdeterminowanych wymiarów osobowości, opisujących formalne aspekty zachowania.

Opis: kwestionariusz ma charakter samoopisowy. Składa się ze 120 pozycji, które są stwierdzeniami wymagającymi od badanego ustosunkowania się w formie odpowiedzi "Tak" lub "Nie". Pozycje tworzą 6 skal, dotyczących: Żwawości, Perseweratywności, Wrażliwości sensorycznej, Reaktywności emocjonalnej, Wytrzymałości i Aktywności. Teoretyczną podstawę kwestionariusza stanowi Regulacyjna Teoria Temperamentu przedstawiona w pracach J. Strelaua.

Rzetelność: zadowalająca zgodność wewnętrzna wszystkich sześciu skal.

Trafność: oszacowana m. in. na podstawie związku wyników kwestionariusza z wybranymi wskaźnikami psychofizjologicznymi oraz wynikami innych kwestionariuszy lub testów - badających temperament, osobowość i zdolności poznawcze.

Normy: normy staninowe, opracowane na podstawie badania próby obejmującej przeszło 4000 osób, podane są dla sześciu grup wieku (15 - 19 lat, 20 - 29 lat, 30 - 39 lat, 40 - 49 lat, 50 - 59 lat i 60 - 80 lat), oddzielnie dla mężczyzn i kobiet.

Zastosowanie: w poradnictwie zawodowym, wychowawczym, w badaniach naukowych i klinicznych.

Kwestionariusz FCZ-KT w wersji „papier-ołówek” nie jest już sprzedawany. Dostępna jest jego zrewidowana wersja – FCZ-KT (R). Oprócz wersji papier-ołówek test FCZ-KT(R) dostępny jest także jako e-badanie na platformie Epsilon oraz jako opcja wprowadzania i obliczania wyników z  wersji papier-ołówek na platformie Epsilon.

Test e-FCZ-KT na platformie Epsilon dostępny jest jedynie jako opcja wprowadzania i obliczania wyników z wersji papier-ołówek.


Opis: Usługa wprowadzania odpowiedzi z wersji papierowej testu na platformę Epsilon, obliczenia wyników surowych i przeliczonych, oraz wygenerowania pełnego raportu z badania (zawierającego dane liczbowe oraz interpretacje słowne uzyskanych wyników).

Rzetelność, Trafność: Jak w wersji papier-ołówek.

Normy: Platforma Epsilon umożliwia korzystanie z norm opracowanych dla testu w wersji papier-ołówek (zawartych w podręczniku).

Wymagania techniczne:

Wymagania minimalne: System operacyjny: Windows 7 z .NET Framework 4.6, Windows Installer 4.5, Ilość pamięci RAM: 2GB, Ilość wolnego miejsca na dysku: 350 MB, Prędkość łącza internetowego: 2mb/s, Przeglądarki: Internet explorer 10.

Wymagania zalecane: System operacyjny: Windows 10 z .NET Framework 4.6, Windows Installer 4.5, Ilość pamięci RAM: 4GB, Ilość wolnego miejsca na dysku: 500 MB, Prędkość łącza internetowego: 10mb/s, Przeglądarki: Internet explorer 11.

Elementy do wprowadzania wyników:

  • e-FCZ-KT wprowadzenie wyników

UWAGA! Od dnia 1 stycznia 2020 roku Pracownia Testów Psychologicznych PTP całkowicie zaprzestała sprzedaży licencji na badania testami komputerowymi WIN-PTK.

Cennik testów ważny od dnia 1.07.2020 r. do dnia 30.12.2020 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
5.04zł
6.20zł
23%
6.20zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu